Tiltakspakke ved kognitiv svikt/demens

Om tiltakspakke

Tiltakspakke ved kognitiv svikt / demens er en tjeneste som sikrer hjemmeboende personer og deres pårørende en systematisk og individuelt tilpasset oppfølging.

Målet er at vi tidlig skal kunne fange opp endringer i pasientens og pårørendes fysiske og psykiske helsetilstand, og iverksette aktuelle tiltak til riktig tid.

Strukturert oppfølging vil kunne forebygge sykdom og gi økt livskvalitet.

Pårørende er en viktig ressurs for personer med demenssykdom. Tiltakspakken bidrar til systematisk samarbeid med pårørende. Dette er viktig for å kunne gi riktige tjenester til riktig tid.

Narvik kommune ønsker å bidra til at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig med god kvalitet i tjenestene.

Målgrupper

Narvik kommune ønsker at personer med demenssykdom eller symptomer på denne sykdom skal ha det best mulig i eget hjem lengst mulig.

Innhold ”Tiltakspakke ved kognitiv svikt/demens”

Tiltakspakken ved kognitiv svikt / demens, er et tilbud om en systematisk oppfølging med hjemmebesøk av samme primærkontakt fra hjemmetjenesten en gang pr. mnd. Ved hjelp av en sjekkliste foretar primærkontakten en helhetsvurdering av hjemmesituasjonen.

Primærkontakten vil kontakte pårørende i forbindelse med hvert besøk. Tilstrekkelige tjenester og evt. behov for nye tiltak og aktivitetstilbud vil bli vurdert kontinuerlig.

Mål

  • Gi pasientene størst mulig grad av trygghet i eget hjem.
  • Forebygge underernæring og dehydrering (lite drikke), noe som ofte er årsak til innleggelse i sykehus.
  • Oppdage infeksjoner tidlig i sykdomsforløpet for å kunne igangsette riktig og rask behandling.
  • Gi riktige tjenester til riktig tid.
  • Ivareta pårørende.

Slik søker du

Ved søknad om tiltakspakke skal du benytte søknadsskjemaet 

Søk tiltakspakke

Søknad sendes

Postadresse:
Narvik kommune,
Tildelingskontoret,
Postboks 64,
8501 Narvik

E-mail: tildelingskontoret@narvik.kommune.no 
Husk! Ikke send sensitive personopplysinger i e-post.

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om tiltakspakke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Åpningstider

Telefon / Besøkstid: 10:00 - 14:00

Besøksadresse

Narvik Rådhus
Servicetorget i 1 etg.
Kongens Gate 45,
8514 Narvik