Narvik demensforening ønsker deg velkommen til aktivitetsvennkurs i Bjerkvik.   
Dato: Onsdag 13. mars. Tid: kl. 18.00-21.00. Sted: Ellas Minne, Prestjordveien 2, 8530 Bjerkvik. 

Bli med på lærings- og mestringskurs for pårørende til personer med demens, enten i nær familie eller omgangskretsen. Kurset er gratis.