Lærings- og mestringskurs for pårørende til personer med demens

Klikk for stort bildeViktig og spennende om DEMENS 2020! Koordinator for Friskliv og mestring i Narvik kommune vil avholde gratis lærings- og mestringskurs for pårørende til personer med demens. Påmeldingsfrist er 15.01.2020. Kurset er gratis.

Kurset går over fire dager og er gratis. Det er for deg som har en person med demens i nær familie eller i din omgangskrets. Her er det mulighet til å lære, dele erfaringer, diskutere med fagfolk og andre i samme situasjon. Kurset er utviklet i et likeverdig samarbeid mellom erfarne brukere og fagpersonell.

Tema som blir belyst

  • Hva er demens?
  • Å være pårørende.
  • Hverdagen sammen.
  • Hva kan dere få hjelp til?

Praktiske opplysninger

Kursdager: 29. januar, 05. februar, 12. februar og 19. februar 2020. 
Tidspunkt kl: 18.00-21:00.
Sted: Dagsenteret på Furumoen sykehjem.
Form: Felles foredrag og gruppediskusjon

Påmeldingsfrist: 15.01.2020.

For påmelding, eller dersom du ønsker mer informasjon ta kontakt med:
Koordinator Friskliv og mestring, Frode Strøm.
E-post:  frode.strom@narvik.kommune.no 
Telefon: 416 90 689

Kurset er gratis.