Kommunal planlegging

Planbeskrivelsens forside med byvåpen - Klikk for stort bilde

Kommunen har ansvaret for å legge forholdene til rette for den konkrete planlegging (kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan) . I sin planlegging hensyntar kommunen også  de retningslinjer og mål som statlige organer og fylkeskommunen bringer inn i planprosessen.

Departement, fylkesmannen og fylkeskommunen skal sikre at viktige nasjonale og regionale hensyn kommer med i planvurderingene og blir ivaretatt. En effektiv planlegging forutsetter kontakt og samspill mellom kommunen, private lokale interesser og statlige og fylkeskommunale organer under utarbeidingen av planene.

Gjennom åpne møter, informasjon og høring søker kommunen å stimulere til debatt og medvirkning før vedtak fattes.

Forslag til kommuneplaner og reguleringsplaner  legges ut til offentlig ettersyn og høringsfristen er minimum 6 uker. Ved offentlig ettersyn får reguleringsplaner som er i tråd med kommuneplan eller kommunedelplan normalt en enklere behandling enn reguleringsplanforslag der arealbruken ikke er avklart i overordna plan. Normalt skal det skal det  foreligge nye og tungtveiende grunner for å fremme innsigelse til planforslag som er i tråd med overordna plan.

Sist endret 09.08.2016
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook