Bygging - Byggesak og gravemelding

Selvbygger? - Klikk for stort bildeSelvbygger?

Skal du bygge trenger du i de fleste tilfeller å søke om tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen. Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen overholdes, og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og for samfunnet vårt. Før du starter planlegginga bør du først undersøke om det er vedtatt en kommunal arealplan (kommunedelplan) for området hvor du planlegger å bygge, og hvilke bestemmelser som gjelder i kommuneplanen. 

Direktoratet for byggkvalitet gir på nettstedet Byggeregler god informasjon og veiledning for alle som skal bygge. Her finner du veiledning knyttet til reglene i lov og forskrift, temaveiledninger om avfallsregler, energikrav, grad av utnytting, universell utforming mv. Direktoratet svarer også på generelle spørsmål som gjelder fortolkning av regelverket. Spørsmål som gjelder en konkret byggesak må rettes til kommunen. Skal du grave på kommunalt eid grunn må du søke om tillatelse/sende gravemelding. 

Skal du grave på din egen grunn kan du henvende deg til Gravemeldingstjenesten NORD for å få påvist kabler/ledningsnett til Telenor, Canal Digital og flere andre netteiere. Tjenesten har åpent alle hverdager 07:30-15:30.
Telefon 09146, e-post: gravemelding.trondheim@geomatikk.no

Emner:

 

Merk: Enkelte av lenkene under "Eksterne linker" i høyre marg fungerer ikke, men da vil tilsvarende lenke være å finne under "Lokale lenker".

Sist endret 14.07.2016
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook