Renovasjon i Narvik kommune

Gjeldende fra 1. januar 2016 har HRS (Hålogaland Ressursselskap IKS) overtatt innsamling av husholdningsavfall i Narvik kommune. Se -Nye tømmedager i forbindelse med jula og åpningstidene i romjula

Hålogaland Ressursselskap IKS  ivaretar:

  • innsamling av avfall fra husholdningene i Narvik kommune
  • drift og vedlikehold av returpunkter i Narvik kommune
  • eksterne driftsavtaler 

Kontaktinformasjon: Hålogaland Ressursselskap IKS

 

Avdeling Narvik
Djupvikveien 21 | Boks 333 | 8505 Narvik
Telefon: 76 92 20 70
E-post: post@hrs.no
Org.nr:  986 187 596

Innsamling av husholdningsavfall (”pliktig renovasjon”) i Narvik kommune
Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger. Stativ, avfallsdunker o.l for husholdningen eies og vedlikeholdes av renovasjonsavdelingen.

Renovasjonsordning i Narvik kommune er en kombinasjon av en bringeordning  og henteordning. 
som omfatter følgende utstyr/ installasjoner:

  • Innbygerne bringinger avfall til returpunkter strategisk plassert i Narvik kommune
  • Renovatørene henter husholdningsavfall/tømmer avfaldsbeholdere som er utplassert hos abonnentene/husstandene.

Bringeordning (returpunkter)
Alle returpunktene i Narvik kommune innehar mottaksordning for fraksjonene:

  • Papir
  • Glass- og metallemballasje
  • Drikkekartong
  • Ikke brennbart avfall (utvalgte returpunkt)
  • Bølgepapp                 (utvalgte returpunkt)

Hver fraksjon har minimum en container på hvert returpunkt. Returpunktene videreutvikles til enhver tid slik at type container og fraksjon kan endres. 

Levering av avfall på Djupvik Miljøpark

Se åpningstider ved miljøparken på Djupvik

Litt om Hålogaland Ressursselskap 

Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt selskap etablert i 1990. Vi eies av 11 kommuner i nordre Nordland og søndre Troms; Tysfjord, Ballangen, Narvik, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Evenes, Tjeldsund, Skånland, Harstad og Kvæfjord. En region med om lag 61.000 innbyggere. 

I tillegg til innsamling, mottak, sortering og prosessering av husholdnings-, nærings-, og spesialavfall i disse kommunene, er vi også ansvarlig for 86 returpunkt i kommunene, 7 miljøstasjoner og 2 større miljøparker i hhv Narvik og Harstad. 

Vi tilbyr kontainerleie for private og næring. I Harstad og Tromsø har vi også HRS Metallco og HRS Elektroretur, som driver med mottak av alle typer jern, metaller og EE-avfall fra privatpersoner og industrien. Vi tar også i mot bilvrak.  

Alt mottatt og sortert avfall går til materialgjenvinning, kompostering, energiutnyttelse og destruksjon. 

Det er vårt mål at vi skal ha en gjenvinningsgrad/energiutnyttelse på minst 90 % av mottatt avfall. HRS-gruppen har 124 ansatte og omsatte for 287 mill kr brutto i 2015. HRS IKS er et av de ledende konsernene på miljø og gjenvinning i landsdelen.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS