Renovasjon i Narvik kommune

Gjeldende fra 1. januar 2016 har HRS (Hålogaland Ressursselskap IKS) overtatt innsamling av husholdningsavfall i Narvik kommune.

Hålogaland Ressursselskap IKS  ivaretar:

  • innsamling av avfall fra husholdningene i Narvik kommune
  • drift og vedlikehold av returpunkter i Narvik kommune
  • eksterne driftsavtaler 

Kontaktinformasjon: Hålogaland Ressursselskap IKS

 

Avdeling Narvik
Djupvikveien 21 | Boks 333 | 8505 Narvik
Telefon: 76 92 20 70
E-post: post@hrs.no
Org.nr:  986 187 596

Innsamling av husholdningsavfall (”pliktig renovasjon”) i Narvik kommune
Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger. Stativ, avfallsdunker o.l for husholdningen eies og vedlikeholdes av renovasjonsavdelingen.

Renovasjonsordning i Narvik kommune er en kombinasjon av en bringeordning  og henteordning. 
som omfatter følgende utstyr/ installasjoner:

  • Innbygerne bringinger avfall til returpunkter strategisk plassert i Narvik kommune
  • Renovatørene henter husholdningsavfall/tømmer avfaldsbeholdere som er utplassert hos abonnentene/husstandene.

Bringeordning (returpunkter)
Alle returpunktene i Narvik kommune innehar mottaksordning for fraksjonene:

  • Papir
  • Glass- og metallemballasje
  • Drikkekartong
  • Ikke brennbart avfall (utvalgte returpunkt)
  • Bølgepapp                 (utvalgte returpunkt)

Hver fraksjon har minimum en container på hvert returpunkt. Returpunktene videreutvikles til enhver tid slik at type container og fraksjon kan endres. 

Levering av avfall på Djupvik Miljøpark

Åpningstider ved miljøparken på Djupvik:

Mandag
Kl. 07.30 - 20.00

Tirsdag - Fredag
Kl. 07.30 - 15.30
 

Henteordning
Utstyr til husstandene består av to utebeholdere, en til våtorganisk avfall (grå/sort med brunt lokk) og en til brennbart avfall (grå/sort helfarget). I tillegg brukes en trådkurv til oppsamling av våtorganisk avfall inne.

Beholderne tømmes hos alle abonnentene  hver 14. dag. I tømmekalenderen fremgår det om tømming skjer i oddetallsuker eller partallsuker og om begge dunkene tømmes samtidig eller på ulik dag/hver sin uke. 

 Se tømmekalender for abbonnenter i Narvik kommune.


Farlig avfall 
Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak (HRS). Det finnes også egne returordninger for bestemte typer avfall.

Både hente- og bringeordningen er utviklet i samarbeid med HRS som behandler avfallet for Narvik kommune. Se  Hålogaland Ressursselskap IKS sine nettsider for nærmere informasjon om renovasjonstjenester for husholdningskunder og næringskunder..

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS