Betalingssatser barnehager - 2018

Regjeringen fastsetter årlig en makspris for foreldrebetaling i barnehage. Maksprisen gjelder alle godkjente barnehager, både private og kommunale. For foreldre med inntekt under en gitt grense kan det søkes om redusert foreldrebetaling. Det gis også moderasjon til søsken. Matpenger fastsettes i den enkelte barnehage og kommer i tillegg.

Søskenmoderasjon er fastsatt til å være 30 % moderasjon for barn nummer to, og 50 % moderasjon for barn nummer 3 og flere.

Søknad om redusert foreldrebetaling er elektronisk og gjøres i kommunens søknadsportal.

Betalingssatser barnehager - 2018
Søskenmoderasjon:Det er vedtatt 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3 + +.barnehage.Narvik kommune forholder seg til maksimalsatsene for egenbetaling i barnehager. Regjeringen har foreslått å øke den nominelle satsen med 75 kroner fra 1/1-17.I tillegg kommer matpenger og drikkepenger, som fastsettes av den enkelte barnehage.
Prosentsats Priser 2018
100% Kr. 2.910,-
90% Kr. 2.750,-
80% Kr. 2.628,-
70% Kr. 2.405,-
60% Kr. 2.182,-
50% Kr. 1.887,-
40% Kr. 1.516,-
30% Kr. 1.064,-
20% Kr. 765,-
10% Kr. 383,-
Dagplass Kr. 309,-
Søskenmoderasjon andre barn 30%
Søskenmoderasjon tredje barn ++ 50%
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS