Velkommen til barnehagesidene!

Ved å gå inn på de ulike linkene under kan du søke og si opp barnehageplass, søke om redusert foreldrebetaling og få informasjon om barnehagetilbudet i Narvik. I menyen til venstre finner du oversikt over alle barnehagene som ligger i Narvik kommune.

Søknad og opptak til barnehageplass i Narvik kommune

Ønsker du å starte barnehage?

Dersom du ønsker å starte ny barnehage må det søkes om forhåndsgodkjenning av offentlig tilskudd til drift og kapitalkostnader.

Narvik kommunes bystyre har vedtatt en årlig søknadsfrist, 1.mai, for oppstart av ny barnehage påfølgende år. Søknaden om forhåndsgodkjenning legges frem til politisk behandling i forbindelse med kommunens økonomibehandling og budsjett.

  Barnehagemyndigheten er ansvarlig for alle barnehagene i Narvik kommune. Mer informasjon kan fås ved å kontakte dem på telefon 76 91 20 00. 

  For barnehagene

  Skjemaet Søknad om midlertidig dispensasjon fra forskrift om pedagogisk bemanning finnes i søknadssenteret på nettsiden vår i kategorien Barn og familie.

  For foresatte

  Spesialpedagogisk hjelp gis når det foreligger en skjønnsmessig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste for Ofoten (PPT Ofoten), som  er kommunenes sakkyndighetsorgan.
  Det vil si at barn som trenger spesialpedagogisk hjelp vurderes av PPT før tiltak iverksettes.

  Når den sakkyndige vurderingen foreligger  sendes søknaden til Spesialpedagogisk team.  Benytt skjemaet Henvisning til spesialpedagogisk hjelp som finnes i søknadssenteret  på nettsiden vår i kategorien Barn og familie. 

  Fant du det du lette etter?

  Nyttige telefonnummer

  ► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

   Legevakt                                        116 117
  ► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

  ► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

   Brann                                                     110
   Politi                                                       112
   Ambulanse                                            113

  FeVa nød- og vakttelefoner 

  Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
  Nød- og vakttelefoner    
  postmottak@narvik.kommune.no

  Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

  © Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS