Skolerute skoleåret 2022/2023

Vedtatt skolerute skoleåret 2022-2023 for elever i Narvik kommune.

Første skoledag er 22. august, mens siste skoledag er 22. juni.

Skolerute for skoleåret 2022/2023

Skolerute for skoleåret 2022/2023
Måned Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sum Merknader
August 2 2 2 1 1 8 Skolestart 22. august
September 4 4 4 5 5 22
Oktober 5 4 3 3 3 18 Høstferie 12.-14. oktober
November 4 5 5 4 3 21 Elevfri 18. november
Desember 3 3 3 3 3 15 Siste skoledag 21. desember
Januar 4 5 4 4 4 21 Første skoledag 3. januar
Februar 3 3 4 4 4 18 Vinterferie uke 9: 27.02-03.03
Mars 4 4 4 4 4 20
April 2 2 3 3 3 13 Påskeferie 03.-11.04
Mai 3 5 4 3 3 18 Elevfri 19. mai
Juni 3 3 3 4 3 16 Siste skoledag 22.06
37 40 39 38 36 190