Lærling i Narvik kommune

Narvik kommune mener det er viktig å satse på lærlinger for å videreutvikle yrkesfagene og tjenestene. Derfor satser vi på fagutdanning og vil ta inn 22 nye lærlinger hvert år. Narvik kommunes HR-enhet administrerer ordningen.

Fagopplæring i Narvik kommune

Fagopplæring skjer i samsvar med de bestemmelsen som til enhver tid gjelder i opplæringsloven, HTA og HA. 

Den enkelte enhetsleder eller avdelingsleder har oppfølgingsansvar for lærlinger på sin enhet på lik linje med andre ansatte.  Lærlinger har samme rettigheter og plikter som om de fast ansatte i kommunen. Det inngås alltid en lærlingekontrakt mellom Narvik kommune som lærebedrift og lærlingen.

Vi tilbyr følgende lærlingefag
  • Anleggsgartnerfaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget 
  • IKT-driftsteknikerfaget
  • Institusjonskokkfaget                                                                   
  • Kontor- og administrasjonsfaget
  • Byggdrifterfaget

For mer informasjon om fagopplæring se:

www.ofo-narvik.no

www.nfk.no

Ønsker du å bli lærling

Vi tar inn lærlinger fortløpende gjennom året, med et hovedinntak om våren. 

Alle elever som ønsker lærlingeplass i hovedopptaket må søke innen 1. mars i www.vigo.no og til Ofoten flerfaglig opplæringskontor eller Opplæringskontoret for restaurant og matfag nordre Nordland.

Ofoten flerfaglige opplæringskontor

Opplæringskontorets for restaurant og matfags registreringsskjema for ønske om lærlingeplass:

Skjema for lærlingeplass

 

Lønn i lærlingetiden

Læretiden består av opplæringstid og verdiskapningstid. Fag som følger hovedmodellen har 2 år opplæring i skole og 2 år i virksomhet. 
Lønn til lærlingen er fastsattes som en % vis andel av minstelønn for fagarbeider (stillingskode 7570).

I tillegg kan lærlingen søke stipend og lån fra lånekassen i læretiden.

Se informasjon på www.lanekassen.no

Ta kontakt for mer informasjon!

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med våre HR-rådgivere for lærlingeordningen: