Ressursteamet - barn, unge og familie

Ressursteamet - barn, unge og familie

Tjenesten er gratis og tilbys til barn, unge og familie i Narvik kommune (0-23 år).

 

Målet med tjenesten:

tidligst mulig  innsats for å forebygge atferdsvansker,  rus- og psykiske helseplager

Ansatte ved Ressursteamet har en tverrfaglig kompetanse som består av:

Spesialpedagog, sosionom, barnevernspedagog og vernepleier. 

Hva er viktig for deg—vår grunntanke
Du kan motta hjelp der du får best utnytte. Dette kan være med å gå tur, kjøre bil, møtes på  kontoret med mer.

Noen av våre tilbud:

Gruppekurs i: SPT—sosiale ferdigheter, ART—regulere følelser, PMTO—foreldreveiledning SMIL—barn som pårørende til foreldre med utfordringer innen rus/ psykisk helse eller annen kroniske lidelser og SMART—ungdom med psykiske belastninger.

Individuell hjelp: Kognitiv terapi, støttesamtaler, motiverende samtale og følelsesregulering
 

Familiehjelp: Foreldreveiledning/ PMTO, familiemøter, samarbeid med barnehage/ skole og hjem.
 

Barneverntiltak: Familierådslag, tilsynsfører i fosterhjem og PMTO til fosterhjem.

Vi tilbyr også: 

Veiledning ansatte PMTO veiledning til ansatte i skole/ barnehage og generell veiledning som del av øvrig hjelpetiltak.

 Ta gjerne kontakt for en uformell prat

Hege Hunstad Fagleder

Telefon: 476 57 893

Erol Mercanoglu Telefon: 469 47 096
Lise Aanes Andersen Telefon: 99478944
Stine Villa Nerbø Telefon: 900 27 633
Maria Bostad Dahl Telefon: 911 49 073

Vi samarbeider med

Narvik Røde kors, Narvik Frivillighetssentral, Helsesøstertjenesten , PPT Ofoten, Skoler, Barnehager, BarnevernTildelingskontor, NAV, Boligsosial tjeneste, Enhet Kultur, Barne– og ungdomspsykiatri Fysio– og ergoterapitjenesten… med flere

Kongensgate 49, inngang Kinobakken

Facebook—Ressursteamet BUF Narvik

PMTO-terapi er et lavterskeltilbud til foreldre som har barn med atferdsproblemer. Tilbudet gis familier med barn i alderen 3 til 12 år.

Målet med behandlingen er at foreldrene og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon. Opposisjonell atferd skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes.

Målet med ART er å utvikle barn og unges sosiale kompetanse, samt å forebygge og redusere aggressiv problematferd. Dette gjøres gjennom en systematisk opplæring av sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering. 

Familie-ART er et program der flere familier samles for å trene inn nye samhandlingsferdigheter og kjøres delvis parallelt med ART.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook