Ressursteamet - barn, unge og familie

Ressursteamet - barn, unge og familie. Tjenesten er gratis og tilbys til barn, unge og familie i Narvik kommune (0-23 år).

 

Målet med tjenesten:

tidligst mulig  innsats for å forebygge atferdsvansker,  rus- og psykiske helseplager

Ansatte ved Ressursteamet har en tverrfaglig kompetanse som består av:

Spesialpedagog, sosionom, barnevernspedagog og vernepleier. 

Hva er viktig for deg—vår grunntanke
Du kan motta hjelp der du får best utnytte. Dette kan være med å gå tur, kjøre bil, møtes på  kontoret med mer.

Noen av våre tilbud:

Gruppekurs i: SPT—sosiale ferdigheter, ART—regulere følelser, PMTO—foreldreveiledning SMIL—barn som pårørende til foreldre med utfordringer innen rus/ psykisk helse eller annen kroniske lidelser og SMART—ungdom med psykiske belastninger.

Individuell hjelp: Kognitiv terapi, støttesamtaler, motiverende samtale og følelsesregulering.

Familiehjelp: Foreldreveiledning/ PMTO, familiemøter, samarbeid med barnehage/ skole og hjem.
Last ned elektronisk brosjyre Trenger du hjelp til å få et bedre samarbeid med barnet ditt? (PDF, 2 MB)

Barneverntiltak: Familierådslag, tilsynsfører i fosterhjem og PMTO til fosterhjem.

Vi tilbyr også: 

Veiledning ansatte PMTO veiledning til ansatte i skole/ barnehage og generell veiledning som del av øvrig hjelpetiltak.

 Ta gjerne kontakt for en uformell prat

 

Hege Hunstad Fagleder

Telefon: 476 57 893

Lise Aanes Andersen Telefon: 99478944
Stine Villa Nerbø Telefon: 900 27 633
Ann-Tove Dalhaug Telefon: 911 49 073
Monica Jenssen Telefon: 47 70 02 64


Vi samarbeider med

Narvik Røde kors, Narvik Frivillighetssentral, Helsesøstertjenesten , PPT Ofoten, Skoler, Barnehager, BarnevernTildelingskontor, NAV, Boligsosial tjeneste, Enhet Kultur, Barne– og ungdomspsykiatri Fysio– og ergoterapitjenesten… med flere

Kongensgate 49, inngang Kinobakken

Facebook—Ressursteamet BUF Narvik

Opplever du utfordrende dagligdagse situasjoner knyttet til samarbeid med barnet ditt?

PMTO-terapi er et lavterskeltilbud til foreldre som har barn med atferdsproblemer. Tilbudet gis familier med barn i alderen 3 til 12 år.

Målet med ART er å utvikle barn og unges sosiale kompetanse, samt å forebygge og redusere aggressiv problematferd. 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS