Kontakt barneverntjenesten i Narvik

Barneverntjenestenes oppgaver

Barnevernetjenestenes oppgaver er å ta vare på utsatte barn og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Barnevernets åpningstider:

Mandag - Torsdag 08:00 -15:30  76 91 34 16
Fredager
utvidet kontortid
08:00 - 18:30  76 91 34 16
Lørdager
utvidet kontortid
09:00 - 13:00  76 91 34 16
Beredskapsvakt:    
Fredag kveld /
natt til lørdag
18:30 - 09:00  909 84 500
Lørdag 09:00 - 24:00  909 84 500
Søndag Stengt  

                  

Husk alarmtelefon 116 111
Alarmtelefonen er et nødnummer for barn og unge, som er gratis å ringe. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt. 

 
Besøksadresse: Kongensgate 49, 8514 Narvik
Enhetsleder: Hege Nysæter Østnes
Telefon: 92 69 35 97
Fagansvarlig:  Christine Kjelsberg
   
Telefon: 76 91 34 16
Vakttelefon helg: 909 84 500

 

Enheten har følgende tjenester innenfor temaet barnevern:

Tverrfaglig veiledningsteam
Barneverntjenesten er med i TVT (tverrfaglig veiledningsteam) sammen med skole, barnehage, PPT og helsesøstertjenesten. Målet med teamet er at en tverrfaglig faggruppe sammen med foreldre skal kunne gi støtte og hjelp på et tidligst mulig omsorgsnivå.

Bekymring
Alle kan ta kontakt med barneverntjenesten vedrørende bekymring for et barn eller ungdom. Offentlig ansatt (eks. lærere, barnhageansatt osv.) kan ikke være anonyme meldere.

Melde fra til barnevernet- privatperson
Det er barnevernet i kommunen som følger opp bekymringsmeldingen din. 

Når bør du melde fra?
Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig.

Slik melder du fra
Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Barneverntjenesten har utarbeidet et skjema som du kan laste ned her meldingsskjema (PDF, 67 kB)

Melding kan fylles ut på PC , - den skal da skrives ut og sendes Barneverntjenesten pr post: Barneverntjenesten Narvik kommune, Postboks 64, 8501 Narvik

Hvis du ønsker å snakke med noen først
Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du ringe til oss i barneverntjenesten i Narvik kommunen og diskutere saken anonymt. Telefon: 76 91 34 16

Alarmtelefonen for barn og unge: tlf. 116 111
Den landsdekkende alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon som er åpen når kontorene til barneverntjenesten er stengt.    

Bli med på å bidra til å gi barn en rikere hverdag

 
Endelig står noen og heier på sidelinja

Har du rom for en til? Vi trenger nye fosterhjem! Er dette noe for deg?

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS