Barneverntjenesten i Narvik

Barneverntjenestenes oppgaver

Barnevernetjenestenes oppgaver er å ta vare på utsatte barn og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Barnevernets åpningstider:

Mandag - Torsdag 08:00 -15:30  76 91 34 16
Fredager
utvidet kontortid
08:00 - 18:30  76 91 34 16
Lørdager
utvidet kontortid
09:00 - 13:00  76 91 34 16
Beredskapsvakt:    
Fredag kveld /
natt til lørdag
18:30 - 09:00  909 84 500 eller  971 34 501
Lørdag 09:00 - 13:00  909 84 500 eller  971 34 501
Søndag Stengt  

                  

 
Besøksadresse: Kongensgate 49, 8514 Narvik
Enhetsleder: Heidi Johnsen, tlf. 977 37 525
Fagansvarlig: Hege Nysæter Østnes
Telefax: 76 91 34 14
Telefon: 76 91 34 16
Vakttelefon helg: 909 84 500 / 971 34 501

 


Enheten har følgende tjenester innenfor temaet barnevern:

Tverrfaglig veiledningsteam
Barneverntjenesten er med i TVT (tverrfaglig veiledningsteam) sammen med skole, barnehage, PPT og helsesøstertjenesten. Målet med teamet er at en tverrfaglig faggruppe sammen med foreldre skal kunne gi støtte og hjelp på et tidligst mulig omsorgsnivå.

Bekymring
Alle kan ta kontakt med barneverntjenesten vedrørende bekymring for et barn eller ungdom. Offentlig ansatt (eks. lærere, barnhageansatt osv.) kan ikke være anonyme meldere.  
. - Klikk for stort bilde
Alarmtelefonen for barn og unge: tlf. 116 111
Den landsdekkende alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon som er åpen når kontorene til barneverntjenesten er stengt.    

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook