Om enhet Barn, unge og familie

Enhetsleder: Heidi Johnsen, tlf. 977 37 525

Besøksadresse: Kongensgate 49, 8514 Narvik

Barnevernets arbeidsoppgavene er å kunne "Gi barn og unge rett hjelp til rett tid" og  "påse at deres helse og utvikling ikke blir skadelidende, ved at de forblir i hjemmet". Lov om barneverntjenesten gir klare retningslinjer om hvordan tjenesten skal utføre sine arbeidsoppgaver.

Helsesøstertjenesten er en del av kommunens lovbestemte helsefremmende og forebyggende helsetjeneste til barn og unge. Spesielt vektlegges opplysende, veiledende og rådgivende virksomhet innenfor nasjonale satsningsområder.
Oppgavene er i vesentlig grad knyttet til helsestasjon for barn 0-5 år, skolehelsetjeneste i grunn- og videregående skole, samt Åpen helsestasjon for ungdom.

Jordmor er organisatorisk knyttet til helsestasjon for mor og barn i Helsesøstertjenesten.

Vaksinasjonskontoret  tilbyr og gjennomfører vaksinering mot smittsomme sykdommer, jf. smittevernloven § 3-8. Tjenesten er regulert av  Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og er samorganisert med Helsesøstertjenesten i enhet Barn, unge og familie.

Ressursteamet retter  sitt arbeide mot aldersgruppen 0-23 år, samt deres familie. Avdelingen har som mål å tilby barn, unge og familier tjenester tidligst mulig for å avverge sykdomsforløp innenfor rus, psykisk helse og atferd.

Krisesenteret er en egen stiftelse og drives interkommunalt med statlig og kommunal støtte fra de kommunen som har inngått i det interkommunale samarbeidet. Krisesentret er kun organisatorisk og budsjettmessig knyttet opp til enheten.

Kontaktinformasjon til:

Adopsjon (Bufetat) 
Når dere ønsker å adoptere et barn kan dere velge å søke om adopsjon av et barn bosatt i Norge eller søke om å få adoptere et barn fra utlandet.

For å kunne adoptere et barn fra utlandet, må man være godkjent av norske myndigheter. En slik godkjenning kalles forhåndssamtykke,  og gis for en periode på tre år. Det er mulig å forlenge i inntil ett år. Søknad om forlengelse må sendes inn i god tid før forhåndssamtykkets varighet går ut. Ved søknaden må det legges ved oppdatert helse- og vandelsattest. Disse kan ikke være eldre enn 6 måneder gamle.

Søknadsskjema og retningslinjer finner du på BUFetat sine nettsider

Narvik familievernkontor
Narvik familievernkontor tilbyr parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd. Tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning.

Kontakt familievernkontoret direkte for timebestilling:

Telefon: 466 15 640  og 466 15 650.   Telefontider:  09.00 - 14.00, mandag til torsdag.

Besøksadresse i Narvik: Fagernesveien 3, 8514 Narvik
E-post:  familievern.harstad@bufetat.no

BUF etat Nord
Statlig tjeneste innenfor barnevernet og er støtte til de kommunale barnevernstjenestene, barnevernsinstitusjoner, fosterhjemtjenester og familievernkontor

 
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS