Samliv

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet gir informasjon om ekteskap og samliv.

Ekteskap

Ekteskap kan inngås enten kirkelig eller borgerlig.  Departementet gir nærmere informasjon om vilkår for inngåelse av ekteskap

Informasjon om vielse i kirka finner du bl.a. på Den norske kirkes nettside 
eller på ditt kirkesamfunns nettside.

Informasjon om borgerlig vielse finner du på Ofoten Tingretts nettside.

 

 

Partnerskap
Partnerskapsloven ble opphevet samtidig med innføring av felles ekteskapslov. Dette innebærer at det ikke lenger er mulig å inngå nye partnerskap. Inngåtte partnerskap kan omgjøres til ekteskap dersom begge partnere ønsker det.  Begjæring om omgjøring skal sendes til skattekontoret. Skjema finnes på hjemmesidene til skatteetaten. Et partnerskap som ikke omgjøres, vil bestå. Partnerskap vil i hovedsak ha samme rettsvirkninger som ekteskap. Partnerskap inngått i utlandet for utenlandsk myndighet, vil fortsatt kunne anerkjennes etter norsk rett.

Samboerskap
Det er ingen generell likebehandling av samboere og ektefeller i lovverket. Samboere behandles som ektefeller på enkelte områder og som enslige på andre.

Samlivsbrudd
Ektefeller eller registrerte partnere som ikke lenger vil leve sammen, kan søke om separasjon og skilsmisse. Verken separasjon eller skilsmisse krever at partene er enige om det. Det er tilstrekkelig at den ene ikke lenger ønsker at samlivet skal fortsette.
Du kan lese mer på hjemmesiden til Ofoten tingrett

Dersom ektefellene har barn vil et samlivsbrudd  reise mange problemstillinger som du må ta stilling til, ikke minst barnefordeling og økonomisk sikring.
Du finner mer informasjon på nav.no/enslig mor eller far
Se også http://www.bufetat.no/ for informasjon om krav om mekling.

Kirken har flere tilbud om veiledning og noen å snakke med.  Du finner link til kirken her

Personnavn 
Personnavnene som er i bruk i Norge i dag, har opphav i mange forskjellige tidsperioder og kulturer.
Informasjon om personnavn finner du bl.a. på Språkrådets nettside.
Mer informasjon :

Sist endret 14.12.2016
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook