Velkommen som søker

Narvik kommune byvåpen - Klikk for stort bilde  
Narvik kommune ønsker at du bruker elektronisk søknadsskjema. Bruk av skjemaet krever innlogging, og du må derfor opprette deg som bruker av søknadssenteret vårt dersom du er ny søker. Lenke til søknadssenteret vil du finne i hver enkelt stillingsutlysning. 

I samsvar med Offentlighetslovens § 25 gjør vi særlig oppmerksom på at alle søkere føres i offentlig søkerliste med navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune.
Det kan allikevel gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. I vurderinga av om en slik anmodning skal tas til følge legges det vekt på om det knytter seg særlig offentlig interesse til stillinga. Dersom anmodning
fra søker ikke tas til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Publisert 16.10.2017

Har du stort engasjement for barnevernfaglige utfordringer og vil være med å lede Narvik kommune? Som enhetsleder vil du inngå i kommunens ledergruppe og ha det helhetlige resultatansvaret for enhet Barnevern og ressursteam.

Søknadsfrist: 28.10.2017

Velkommen som søker!

Publisert 16.10.2017

Prosjektleder 2 års engasjement – Trygg i Ofoten. Prosjektet etableres i henhold til Forskrift om Brannforebygging av des. 2015, stortingsmelding 35 av 2008 – Brannsikkerhet, veileder: Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper, samt andre tilgjengelig retningslinjer.

Søknadsfrist: 1 november 2017

Publisert 10.10.2017

Ved Villa Solborg er det 2 ledige stillinger for autorisert sykepleier; 75 % fast stilling og 70 % fast stilling.

Søknadsfrist:  3. november  2017.

Publisert 06.10.2017

Enhet Barnevern og ressursteam i Narvik kommune søker flere sosialkuratorer til barneverntjenesten. Stillingene lyses ut i samarbeid mellom de 2 kommunene.  En ansettes i Narvik  kommune og vil ha oppmøtested ved barneverntjenesten kontor i Narvik.

Narvik kommune og Ballangen kommune vil fra og med 01.01.2018 ha et interkommunalt samarbeid om barneverntjenester, hvor Narvik kommune fram til kommunesammenslåingen skal være vertskommune for Ballangen kommune.

Søknadsfrist: 28.10.2017

Publisert 05.10.2017

Enhet Barnevern og ressursteam i Narvik kommune søker en miljøarbeider med relevant arbeidserfaring og faglig høy kompetanse til arbeidsoppgaver knyttet til tilsyn med barn i fosterhjem. 

Arbeidstid på dagtid og inntil 2 ettermiddager pr. uke. Prosjektets varighet er frem til 2020.

Søknadsfrist: 28. oktober 2017.

Publisert 05.10.2017

Enhet for barnevern og ressursteam i Narvik kommune søker en kontorfagarbeider med fagbrev og/eller erfaring innenfor administrasjon og økonomi som kan ivareta administrative kontorarbeids-oppgaver, være vårt ansikt utad og yte god service til våre brukere og samarbeidsparter.

Søknadsfrist: 28. oktober 2017.

Velkommen som søker!

Publisert 04.10.2017

Har du relevant utdanning innenfor fagfeltet arealplanlegging på høgskole-/universitetsnivå, bachelor eller master?  Da inviterer vi deg til å søke på ledige stillinger hos enhet Areal- og samfunnsutvikling.

Søknadsfrist: 28. oktober 2017.

Velkommen som søker!

Publisert 04.10.2017

I enheten Areal- og samfunnsutvikling har Narvik kommune ledig 2 x 100 % fast stilling som byggesaksbehandler.

For stillingene kreves relevant høgskole-/universitetsutdanning, bachelor eller mastergrad.
Kjennskap til plan- og bygningsloven med forskrifter er nødvendig.

Søknadsfrist:  28. oktober 2017.

Velkommen som søker!

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS