Velkommen som søker

Narvik kommune byvåpen - Klikk for stort bilde  
Narvik kommune ønsker at du bruker elektronisk søknadsskjema. Bruk av skjemaet krever innlogging, og du må derfor opprette deg som bruker av søknadssenteret vårt dersom du er ny søker. Lenke til søknadssenteret vil du finne i hver enkelt stillingsutlysning. 

I samsvar med Offentlighetslovens § 25 gjør vi særlig oppmerksom på at alle søkere føres i offentlig søkerliste med navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune.
Det kan allikevel gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. I vurderinga av om en slik anmodning skal tas til følge legges det vekt på om det knytter seg særlig offentlig interesse til stillinga. Dersom anmodning
fra søker ikke tas til følge vil søkeren bli varslet om dette.

. .
Publisert 21.03.2017

Ankenes bo- og servicesenter søker helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider til 50 % fast stilling p.t. natt.

Er du entusiastisk og ønsker å gjøre en forskjell innenfor pleie og omsorg her hos oss på Ankenes Bo- og servicesenter?  Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 8. april. 2017.

Publisert 21.03.2017

Ankenes bo- og servicesenter søker autoriserte sykepleiere til 2 x 50 % fast stilling p.t. natt.

Er du entusiastisk og ønsker å gjøre en forskjell innenfor pleie og omsorg her hos oss på Ankenes Bo- og servicesenter?  Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 8. april. 2017.

Publisert 17.03.2017

Ved Frydenlund skole har Narvik kommune ledig 2 x 100 % stilling for grunnskolelærer med undervisning på trinnene 1-7.     


Kommunedelplan for oppvekst 2012-2025
Visjonen for Narvikskolen er at den skal være helsefremmende og ivareta hele mennesket i et livslangt læringsperspektiv.


Søknadsfrist: 7. april 2017.

Publisert 17.03.2017

Ved Bjerkvik skole har Narvik kommune ledig 100 % fast stilling for grunnskolelærer med undervisning på trinnene 5-10 og  norsk og/eller engelsk på ungdomstrinnet     


Kommunedelplan for oppvekst 2012-2025
Visjonen for Narvikskolen er at den skal være helsefremmende og ivareta hele mennesket i et livslangt læringsperspektiv.

Søknadsfrist: 7. april 2017.

Publisert 17.03.2017

Ved Bjerkvik skole har Narvik kommune ledig 100 % fast stilling for grunnskolelærer med undervisning på trinnene 5-10 og  norsk og/eller engelsk på ungdomstrinnet   

Kommunedelplan for oppvekst 2012-2025
Visjonen for Narvikskolen er at den skal være helsefremmende og ivareta hele mennesket i et livslangt læringsperspektiv.

Søknadsfrist: 7. april 2017.

Publisert 17.03.2017

Ved Håkvikskole har Narvik kommune ledig årsvikariat i 100 % stilling for grunnskolelærer 
med undervisning på trinnene 1-7.   

Kommunedelplan for oppvekst 2012-2025
Visjonen for Narvikskolen er at den skal være helsefremmende og ivareta hele mennesket i et livslangt læringsperspektiv.


Søknadsfrist: 7. april 2017.

Publisert 16.03.2017

Ved Håkvikskole har Narvik kommune ledig årsvikariat i 100 % stilling for grunnskolelærer med undervisning på trinnene 1-7. 

Kommunedelplan for oppvekst 2012-2025
Visjonen for Narvikskolen er at den skal være helsefremmende og ivareta hele mennesket i et livslangt læringsperspektiv.

Søknadsfrist: 7. april 2017.

Publisert 07.03.2017

Narvik kommune søker etter ferievikarer sommeren 2017 til Hjemmetjenesten og Narvik REO, Furumoen sykehjem, Ankenes bo- og servicesenter, Oscarsborg bo- og servicesenter og Solborg,  Ellas Minne og hjemmetjenesten i Bjerkvik omsorgsdistrikt. Vi søker:

 • Sykepleiere
 • Vernepleiere
 • Helsefagarbeidere, hjelpepleiere
 • Studenter,  elever, assistenter
 • Vikarer i vaskeri/renhold (Gjelder Ankenes bo- og servicesenter og Ellas Minne )

Søknadsfrist: 1. april 2017

Våre pleie- og omsorgsinstitusjoner har mange utfordrende og spennende arbeidsoppgaver. Vår felles målsetting er å gi god pleie og omsorg til alle våre beboere. Velkommen som søker!

Publisert 07.03.2017

Narvik kommune søker ferievikarer sommeren 2017 til ROP-boligtjeneste i Rus- og psykiatritjenesten. 
Vi søker:

 • Høgskolepersonell
 • Sykepleiere
 • Vernepleiere
 • Helsefagarbeidere
 • Assistenter

​​​​​​​ Søknadsfrist:1.  april 2017. 

Publisert 07.03.2017

Tjenesten for utviklingshemmede

Enhet Funksjonshemmede og avlastning barn og unge 

 
Vi søker etter ferievikarer sommeren 2017:
 
 • Sykepleiere
 • Vernepleiere
 • Helsefagarbeidere
 • Studenter, elever eller assistenter

Søknadsfrist: 1. april 2017. 

Publisert 06.03.2017

Har du relevant utdanning innenfor fagfeltet arealplanlegging på høgskole-/universitetsnivå, bachelor eller master?  Da inviterer vi deg til å søke på ledig stilling hos enhet  Areal- og samfunnsutvikling.

Søknadsfrist: 3. april  2017.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook