Velkommen som søker

Narvik kommune byvåpen - Klikk for stort bilde  
Narvik kommune ønsker at du bruker elektronisk søknadsskjema. Bruk av skjemaet krever innlogging, og du må derfor opprette deg som bruker av søknadssenteret vårt dersom du er ny søker. Lenke til søknadssenteret vil du finne i hver enkelt stillingsutlysning. 

I samsvar med Offentlighetslovens § 25 gjør vi særlig oppmerksom på at alle søkere føres i offentlig søkerliste med navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune.
Det kan allikevel gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. I vurderinga av om en slik anmodning skal tas til følge legges det vekt på om det knytter seg særlig offentlig interesse til stillinga. Dersom anmodning
fra søker ikke tas til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

Annonsert stilling 05.05.2017 lærer ved Ankenes skole er trukket.  
Vi beklager ulempen.

Publisert 24.05.2017

Brenner du for HR og er klar til å gjøre en forskjell? Da har Narvik kommune en spennende stilling til deg!

Enhet HR har 8,5 årsverk og arbeider tverrfaglig med rekruttering, leder- og medarbeiderutvikling, arbeidsgiverpolitikk, kompetanse og lønn, rådgivning, veiledning, analyser for virksomhetsstyring innen HR samt systemutvikling med fokus på digitalisering av enhetens arbeidsoppgaver.

Rådgiver HR 100% fast stilling

Søknadsfrist: 12. juni 2017

Publisert 24.05.2017

Ved Ankenes skole har Narvik kommune ledig vikariat
i 100 % stilling for lærer med kompetanse for undervisning på trinnene 1-7. Undervisning i all hovedsak på mellomtrinnet.

Søknadsfrist: 9. juni  2017.

 

Kommunedelplan for oppvekst
2012-2025


Visjonen for Narvikskolen er at den skal være helsefremmende og ivareta hele mennesket i et livslangt læringsperspektiv.

 

Publisert 24.05.2017

Ved Ankenes skole har Narvik kommune ledig
2 x vikariat i 100 % stilling for lærer med kompetanse
for undervisning på trinnene 1-10.
Vikariatenes varighet er skoleåret 2017/2018, og undervisning i all hovedsak på ungdomstrinnet.
Ønskelig kompetanse er: Norsk, matematikk, kunst & håndverk, musikk, samfunnsfag, engelsk.

Kommunedelplan for oppvekst
2012-2025


Visjonen for Narvikskolen er at den skal være helsefremmende og ivareta hele mennesket i et livslangt læringsperspektiv.

 Søknadsfrist: 9. juni  2017.

Publisert 23.05.2017

Furumoen sykehjem søker flere sykepleiere. 

Om du er erfaren eller nyutdannet; søker du en stilling der du kan benytte dine egenskaper, erfaring og faglig kompetanse sammen med hyggelige kollegaer for utvikling av våre tjenester er du velkommen som søker. 

Vi tilbyr deg nye erfaringer, møte med nye mennesker og ny inspirasjon!
Sammen skaper vi en moderne og framtidsrettet institusjon. 

Søknadsfrist:  9. juni 2017

Publisert 23.05.2017

Bjerkvik omsorgsdistrikt ved Ellas Minne har ledig vikariat i 100 % stilling for sykepleier.
Vikariatets varighet er til 18. mai 2018.  Søker må ha offentlig autorisasjon og gode norskkunnskaper.
 
Søknadsfrist: 16. juni 2017.
 

Publisert 23.05.2017

Bjerkvik omsorgsdistrikt ved hjemmetjenesten har ledig 100 % fast stilling for sykepleier.
Søker må ha offentlig autorisasjon og gode norskkunnskaper.
 
Søknadsfrist: 16. juni 2017.

Publisert 23.05.2017

Bjerkvik omsorgsdistrikt ved hjemmetjenesten har ledig 75 % fast stilling for sykepleier.
Søker må ha offentlig autorisasjon og gode norskkunnskaper.
 
Søknadsfrist: 16. juni 2017.

Publisert 23.05.2017

Narvik kommune har ledig fastlegehjemmel ved Ankenes legesenter.
Erfaring fra allmennmedisin og legevaktmedisin er ønskelig. Leger i spasialisering oppfordres også til å søke.

Søknadsfrist: 12. juni 2017.

Publisert 22.05.2017

Ved Ankenes skole har Narvik kommune ledig 100 % fast stilling som assistent. Vi søker deg som er barne-/ungdomsarbeider eller har annen relevant kompetanse for arbeid med å støtte og styrke funksjonshemmet elev i skole- og SFO-hverdagen, gjerne arbeidserfaring fra skole/SFO eller helseinstitusjon.

Søknadsfrist: 27. mai 2017.

Publisert 19.05.2017

Ankenes bo- og servicesenter søker autoriserte sykepleiere til 2 x 50 % fast stilling p.t. natt.

Er du entusiastisk og ønsker å gjøre en forskjell innenfor pleie og omsorg her hos oss på Ankenes Bo- og servicesenter?  Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 2. juni 2017.

Publisert 16.05.2017

Ankenes bo- og servicesenter søker helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider til 50 % fast stilling p.t. natt.

Er du entusiastisk og ønsker å gjøre en forskjell innenfor pleie og omsorg her hos oss på Ankenes Bo- og servicesenter?  Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 2. juni 2017.

Publisert 11.05.2017

 Ved Beisfjord skole har Narvik kommune ledig
100 % stilling for lærer med kompetanse for
undervisning på trinnene 1-7.
Ønskelig kompetanse: Spesialundervisning,
kroppsøving, gjennomført HLR-kurs, musikk.

Søknadsfrist: 2.juni 2017. 

  Kommunedelplan for oppvekst 2012-2025

Visjonen for Narvikskolen er at den skal være
helsefremmende og ivareta hele mennesket i et
livslangt læringsperspektiv.

 
Publisert 05.05.2017

Ved Oscarsborg Bo- og servicesenter har Narvik kommune ledig faste stillinger for sykepleier:

  • 3 x100 % fast stilling
  • 50 % fast stilling

Søknadsfrist: 27. mai 2017.

Publisert 05.05.2017

Enhet  Fag og forvaltning  søker en høgskoleutdannet konsulent/saksbehandler for veiledning og saksbehandling ved boligkontoret og tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester. 

Søknadsfrist 27. mai 2017

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS