Ledige stillinger i Narvik kommune nå

Narvik kommune - Klikk for stort bilde

Gå til Alle ledige stillinger  Velkommen som søker!

Narvik kommune ønsker at du bruker elektronisk søknadsskjema. Bruk av skjemaet krever innlogging, og du må derfor opprette deg som bruker av søknadssenteret vårt dersom du er ny søker. Lenke til søknadssenteret vil du finne i hver enkelt stillingsutlysning

I samsvar med Offentlighetslovens § 25 gjør vi særlig oppmerksom på at alle søkere føres i offentlig søkerliste med navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune.

Det kan allikevel gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. I vurderinga av om en slik anmoding skal taes til følge legges det vekt på om det knytter seg særleg offentlig interesse til stillinga. Dersom anmodning fra søker ikke taes til følge vil søkeren bli varslet om dette. 

Narvik kommune har ca. 18800 innbyggere. Med Narvik havn, jernbanen, europaveiene og flyplassene er kommunen et knutepunkt for kommunikasjoner og transport. Narvik er den viktigste utskipningshavnen av mineralressurser i Norge og Skandinavia.

Byen vår er et handelssenter og en skoleby. UIT i Narvik er et ledende senter på Nordkalotten innen høyere utdanning og kunnskapsformidling, og har med sitt teknologiske miljø stor betydning som motor i næringsutviklingen i Narvikregionen. Flere store næringsvirksomheter er etablert og under etablering innenfor satsingsområdene logistikk og infrastruktur, handel, reiseliv og teknologi, det råder optimisme og fremtidstro i kommunen.  

Narvik har fantastiske muligheter for friluftsliv fra fjord til fjell. Narvikfjellet tilbyr alpinbakker og nedfarter i verdensklasse. Narvik kommune har gode helsetilbud og full barnehagedekning. Et rikt og variert kulturliv preger vår kommune og region. 
 
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS