Refusjon

Hold Norge Rent administrerer refusjonsordningen for håndtering av eierløst marint avfall. Ordningen gjelder for avfall som er samlet inn i tilknytning til frivillige ryddeaksjoner og finansieres av Miljødirektoratet.

Fristen 15. November.

Nå kan norske kommuner søke om refusjon for utgifter til håndtering av eierløst marint avfall: Søknadsskjema

Skjemaet kan mellomlagres så lenge søknaden er fullført innen fristen 15. November.

Det er viktig at aksjonene det søkes refusjon for er registrert i Ryddeportalen, med antall kilo/tonn innsamlet avfall. Det er også viktig at alt det søkes refusjon for er dokumentert. Nytt for året er at det søkes om å få dekket utgifter til transport av frivillige i sammenheng med ryddeaksjonen. Mer informasjon om refusjonsordningen, inkludert kriterier og veiledning til utfylling av søknaden, finnes på https://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/

NB! Det skal kun sendes én søknad per aktør, så alle aksjoner må samles i én og samme søknad.

Spørsmål om refusjonsordningen eller søknader rettes til refusjon@holdnorgerent.no

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS