Oppgradering av Fagernestunnelen - informasjon fra Statens vegvesen

I høst starter en omfattende sikkerhetsoppgradering av Fagernestunnelen i Narvik. Fra midten av september blir tunnelen helt stengt. Omkjøring på gamle E6.

E6 Fagernestunnelen skal bli tryggere

Fagernestunnelen oppfyller kravene til sikkerhet som gjaldt da den åpnet i 2002, men skal nå få skiftet ut eldre utstyr og satt inn nytt, slik at den tilfredsstiller dagens krav.

Omkjøring vil bli via Fagernesveien, men før tunnelen stenger skal det gjøres noen utbedringer slik at omleggingen vil fungere greit.

Statens vegvesen ønsker likevel at trafikantene beregner mer tid når de skal igjennom området, da økt trafikk utenfor tunnelen vil gi mer kø og venting for å komme seg på hovedveien.
Dessverre vil også naboer oppleve ulemper som følge av aktiviteten.

Mange nyttige innspill er registrert og Statens vegvesen mener at mange gode tiltak sikrer at Fagernesveien skal fungere bra som omkjøringsvei.

Statens vegvesen vil invitere til nytt informasjonsmøte før tunnelen stenger – åpent for alle interesserte.

Les mer på Statens vegvesen sine nettsider

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS