Noen ganger er det greit med litt forandring!

Et besøkshjem kan være et fint sted for et barn å oppleve avveksling, 
hjertevarme, tr
ygghet og forandring.

Besøkshjem

Et besøkshjem er en familie, enslig eller par som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot barn evt. søskenpar i aldersgruppen ca. 1 - 12/14 år evt. 1-2 helger i mnd. av og til det det behov opp mot 14/16 år.  

En forutsetning for å bli besøkshjem er at familien har en stabil livssituasjon og er villig til å binde seg for et avtalt tidsrom, minimum 1 år. Det bør ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer i familien. Ellers ønskes det at familien har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn.

Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon hva barna trenger mest.

 Besøkshjem er et  frivillig hjelpetiltak i familien og målsettingen med tiltaket kan variere noe ut fra behovet, men det handler oftest om at barnet skal oppleve omsorg, forutsigbarhet, støtte  og en forandring i hverdagen.

Hva skal til for å bli besøkshjem

Det er personlig egnethet som vektlegges ved godkjenning av besøkshjem. Det stilles ingen krav til utdanning, men for å bli besøkshjem må dere godkjennes av barneverntjenesten.

Alle oppdragstakere for barneverntjenesten må fremlegge uttømmende og utvidet politiattest. Ved behov  kan det kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.  

Hva tilbyr Narvik kommune

Veiledning til besøkshjem gis regelmessig. Barneverntjenesten har vaktordning alle helger og kan ved kontaktes ved behov.

Besøkshjemmet inngår avtale med barneverntjenesten om omfang og innhold i oppdraget, hvor det også avtales hvilken godtgjøring og øvrige økonomiske rammer som skal gjelde. Barneverntjenesten i Narvik kommune følger KS sine satser for besøkshjem. Disse finner du på KS.no

Ønsker du å bli besøkshjem og vil vite mer?

Ta kontakt med Monica Simonsen i Barneverntjeneste for en hyggelig og uforpliktende prat, send sms eller ring telefon: 468 61 998 E-mail: monica.simonsen@narvik.kommune.no

Regelverk og lover

Se spesielt barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier og § 6-10 - politiattest. Barnevernloven

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS