Nattarbeid uke 27-33, 2017 - Narvik stasjon og Straumsnes stasjon

Narvik kommune v/helsemyndigheten har mottatt henvendelse fra Bane NOR SF vedr. nattarbeid ved henholdsvis Narvik og Straumsnes stasjon i uke 27-33, 2017.

Støynivået forventes å overskride angitte støygrenser i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016, men omsøkt arbeid er bare mulig å gjennomføre på natt grunnet togdrift på dagtid. Tillatelse til nattarbeid er gitt av helsemyndigheten. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: 

  • De mest støysvake arbeidsmetoder/-maskiner tilgjengelig må benyttes og unødig støyutsondring må unngås. Maskiner og anleggsutstyr anvendes slik at naboene til arbeidet blir minst mulig plaget av støyen.
  • Bane NOR SF plikter skriftlig å varsle naboer om arbeidet i god tid. Varselet må inneholde navn og telefonnummer til ansvarlig byggeleder, som skal kunne nås under arbeidets gang. Se retningslinje T-1442/2016 kapittel 4, spesielt «punkt 4.2.2. Arbeider om natten» (Varsel sendt ut 30.06.2017)
  • Dersom aktivitetene medfører betydelig større støyulemper eller varighet enn forutsatt, forbeholder helsemyndighetene v/ Narvik kommune seg retten til å justere eller trekke tillatelsen tilbake, om nødvendig med øyeblikkelig virkning.
  • Bane NOR SFs internkontroll må inneholde dokumentasjon på hvordan vilkårene i denne tillatelsen overholdes.

 

Ved spørsmål ta kontakt med miljørettet helsevern v/Sidse Linnæs på epost sidse.linnaes@narvik.kommune.no  eller på tlf 7691 2303

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS