Kurs for barn som pårørende når mor eller far har en helseutfordring

Et lærings og mestringstilbud for barn og ungdom i alderen 10-18 år som er pårørende av psykisk syke, somatisk syke eller rusproblematikk.

 

Oppstart oktober 2018.

SMIL – styrket mestring i livet

SMIL er et gruppebasert lærings og mestringstilbud for unge i alderen 10-18 år som er pårørende av psykisk syke, somatisk syke eller med rusproblematikk.”Det var fint å dele – alle hadde samme ord” (jente 12 år). 

De forteller at de har fått nye venner. Det som har betydd mest er at de har truffet folk som forstår dem. I tillegg sier de at det er fint å kunne høre på andre og få støtte selv.

Hva sier de som har deltatt i SMIL?

Det å møte andre som er i samme situasjon er viktig for barn og unge. Og sist men ikke
minst, så sier de som har deltatt følgende ”Jeg har lært mye om meg selv”.

SMIL er rettet mot hele familien, med barnet/ungdommens opplevelser og behov i sentrum. Tilbudet er forebyggende og har til hensikt å fremme åpenhet, forståelse og mestring. Gruppen ledes av fagpersoner og personer med egen erfaring fra det å være pårørende barn eller unge. Ut fra påmeldte vil vi sette sammen aldersgruppe.

  • Gruppen vil foregå rett etter skolen.
  • Det vil ved hver samling serveres mat.
  • Ved noen av samlingene arrangeres aktiviteter.

Arrangør

Ressursteamet, Narvik kommune og BUP Narvik.

Har du spørmål? 

Maria Bostad Dahl,  BUP Narvik, telefon 76 96 86 72 maria.dahl@unn.no
Stine Villa Nerbø, Ressursteamet, Narvik kommune, telefon 900 27 633 stine.villa.nerbo@narvik.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS