Informasjon status Nye Narvik kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), ved statsråd Monica Mæland har i statsråd 20.04.2018 fattet vedtak om at delingen av Tysfjord kommune skal skje etter alternativ D, (Felleslista/Sametingets alternativ).

Dette er en modell for grensefastsetting som fellesnemnda for Nye Narvik kommune ikke kan gi sin tilslutning til. Nemnda har derfor i ekstraordinært møte 23.04.2018 fattet vedtak om at alt politisk-administrativt arbeid stanses.

Fellesnemnda for Nye Narvik kommune sitt vedtak om stans i prosjektarbeidet, ble fulgt opp gjennom bystyrevedtak i Narvik kommune og kommunestyrevedtak i Ballangen kommune 26.04.2018. I Tysfjord kommune kommunestyret ble det samme dato fattet vedtak om at fellesnemndene for Nye Narvik og Nye Hamarøy skal fortsette arbeidet.

Fellesnemndas vedtak av 23.04.2018 om stopp i arbeidet med etableringen av Nye Narvik kommune, medfører at alt prosjektarbeid opphører med umiddelbar virkning. Dette gjelder også alle innkjøp og kostnadsutløsende tiltak.

Statsråd Monica Mæland besøker Tysfjord kommune 01.06.2018, og det vil da gjennomføres møte og diskusjoner mellom politisk nivå i Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner og politisk nivå i KMD v/statsråden om sammenslåingens videre drift.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS