Eiendomsskatteliste for 2018 - Narvik kommune

Eiendomsskatteliste 2018 vil ligge ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 1. til 31. mars 2018. Listen vil ligge ute på Narvik Rådhus og her på kommunens hjemmeside.

Klagefrist for utskriving av eiendomsskatt 2018 er satt til 16. april 2018.

Listen er delt i to avsnitt


Her ser du eiendomsskattelisten for utskrevet eiendomsskatt 2018
Hovedlisten over alle skatteeiendommer (PDF, 2 MB)

Her ser du listen over eiendommer som er helt eller delvis fritatt for eiendomsskatt 2018

Eiendommen som er helt eller delvis fritatt fra beskatning etter § 5 i eiendomsskatteloven (PDF, 401 kB)

Forklaring til listen

Listen er sortert etter eiendommens navn/adresse. Narvik kommune henter eieropplysninger fra

Matrikkelen. Ifølge Matrikkelforskriften kan navn på person ikke offentliggjøres av

personvernhensyn. Grunnlag for eiendomsskatt er «Takst» minus «Bunnfradrag». Den alminnelige skattesatsen er 7 promille, mens boliger/fritidsboliger har redusert sats etter eiendomsskatteloven §12, 4,5 promille.

Klageadgang
Vedtak om utskrivning av eiendomsskatt på den enkelte eiendom, og det takstvedtaket (verdsettelsen) som utskrivningen bygger på, kan påklages henholdsvis til eiendomsskattekontoret og tiltakstutvalgene.

Klagen sendes i begge tilfeller til
Narvik kommune, Eiendomsskattekontoret, postboks 64, 8501 Narvik.
Det kan ikke klages på samme grunnlag som det er klaget på tidligere år. Klagen må angi hvilken eiendom klagen gjelder og bør begrunnes. Andre opplysninger som har betydning for saken bør nevnes.
 

Klagefristen er 6 uker fra kommunens utlegging av eiendomsskatteliste til ettersyn, senest 16. april 2018
Mer informasjon om eiendomsskatt: Aktuelt/Eiendomsskatt

Har du behov for mer informasjon, ta kontakt med eiendomsskattekontoret på telefon mellom
kl. 10.00 -14.00 mandag til fredag. 

Last ned PDF Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt (PDF, 48 kB)


Telefon: 76 91 35 29.
Besøksadresse 
Narvik rådhus (servicetorget)
Kongens gate 45,
8514 Narvik

Postadresse: 
Narvik kommune,
postboks 64,
8501 Narvik

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS