Avgiftsparkering for motoriserte kjøretøy

Vi viser til bystyrets vedtak om avgiftsparkering i Narvik sentrum. Narvik kommune har innført ny teknologi for betaling av parkeringsavgiften. I den forbindelse vil Narvik kommune fra 01.05.18, kreve betaling av parkeringsavgift fra alle motoriserte kjøretøy. Dette vil få størst konsekvenser for følgende kjøretøygrupper: Motorsykkel, moped, traktor og ATV.

Innføringen av app-betaling for parkeringsavgift har gjort betaling og kontroll av betaling enklere. Dersom du betaler med appen Way to Park, vil kjøretøyet bare bli elektronisk kontrollert. Den fysiske billetten for betalt parkeringsavgift eksisterer ikke ved app-betaling. Vanskelighetene med å feste en slik billett på kjøretøyet er dermed ikke til stede.

Fra 1.mai 2018 vil det derfor bli utstedt kontrollsanksjon på alle kontrollerte kjøretøy som ikke har betalt parkeringsavgift på skiltet avgiftsparkeringsplass.

Narvik kommune gjør samtidig oppmerksom på at vi fra samme dato vil håndheve alle vegtrafikklovens og parkeringsforskriftens regler om parkering, også for de nevnte kjøretøygrupper.  Det vil si at vi for eksempel, ikke vil tillate parkering på fortau for noen kjøretøygrupper.

Narvik kommunes parkerings App kan lastes ned her : WaytoPark APP

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS