Avgifter og gebyrer for kommunale tjenester 2017

Her finner du oversikt over vedtatte avgifter og gebyrer, samt betalingssatser for 2017.

Se også vedleggene i bystyrets sak Økonomiplan 2017-2020, vedtatt i bystyrets møte 8. desember 2016 i lenka nederst.
Sist endret 13.01.2017

 

Tjenester

Gebyrer og betalingssatser

Tjenester fra enhet Areal-  og   samfunnsutvikling
som er belagt med avgifter/gebyr

A. Byggesaker, arealplaner og delingssaker  (PDF, 234 kB)
B. Frikjøp ved manglende parkeringsplass /uteoppholdsareal (PDF, 234 kB)
C. Seksjonering (PDF, 234 kB)  
D. Forurensningsloven - avløpsdelen i forurensingsforskriften (PDF, 234 kB)
E. Oppmålingsgebyr (PDF, 234 kB)
F.  Festekontrakter/opsjoner/salg  (PDF, 234 kB)
G. Behandling etter diverse konsesjonslover - (PDF, 234 kB)
     Delingsbehandling etter jordloven (PDF, 234 kB)
H. Kart og kopieringsutgifter (PDF, 234 kB)
 I. Spesielle bestemmelser (PDF, 234 kB)
J. Eiendomsinformasjon til profesjonelle, Infoland (PDF, 234 kB)
K. Eiendomsinformasjon til profesjonelle – manuell informasjon (PDF, 234 kB)

 Barnehager

 Betalingssatser - barnehager

 Bevillingsgebyrer Gebyrer i henhold til Alkoholforskriftens kap. 6 (PDF, 24 kB)

 Bibliotek

Gebyrer Narvik bibliotek (PDF, 25 kB)

 Distriktsmusikerne -
 Ensemble Oscar

Betalingssatser- Distriktsmusikernes utøvende tjenester

 Ofoten brann IKS

Feieravgift og tilleggstjenester fra Ofoten Brann IKS

 Trygghetsalarm Trygghetsalarm - avgift for tilknytning og administrasjon

 Hjemmehjelp

 Betalingssatser - Hjemmehjelp

 Narvik kulturskole

 Elevavgifter, Dirigent- og instruktørtjenester (PDF, 21 kB)

 Leie av offentlig trafikkareal
 Uteservering

 Leiepriser - Midlertidig plassering på offentlig trafikkareal (fortau,  vei, plass, o.a.)

 Parkering

Avgift parkering og priser for parkeringskort (PDF, 24 kB)

 SFO

Betalingssatser - SFO

Utleie - Kultur  Aktivitetssenteret for eldre, Verdensteatret, Valhall  (PDF, 20 kB)

 Utleie uav idrettsanlegg og
 øvrige lokaler  -  
Byggforvaltningen

Leiepriser innendørs/utendørs idrettsanlegg og øvrige lokaler for idretts- og kulturorganisasjoner (PDF, 157 kB)
Leiepriser innendørs/utendørs idrettsanlegg og øvrige lokaler (PDF, 157 kB)

 Vann, avløp

Tjenester fra Narvik VANN KF - gebyrer (PDF, 56 kB)

 Renovasjon Åresgebyr renovasjon  (HRS Husholdning) (PDF, 18 kB)

 Avgifter Narvik Havn

Priser og vilkår - Narvik Havn KF (PDF, 2 MB)

 Sosialhjelp

Sosialhjelpsatser

Økonomiplan 2017 - 2020 - bystyrets behandling

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS