• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

Omsetningsoppgave 2019

Innledende informasjon

Alle innehavere av kommunal salgs- eller skjenkebevilling må betale gebyr for omsatt mengde alkohol til kommunen. Gebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet mengde alkoholholdig drikk. 

Narvik kommune har fastsatt frist for innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk til å være 1. mars hver år. Det skal samtidig sendes inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol foregående år. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør.

Bevillingsgebyret for 2018 utgjør per år minimum kr 1630 for salg og kr 5100 for skjenking.
Bevillingsgebyret for 2019 utgjør per år minimum kr 1660 for salg og kr 5200 for skjenking.
Satsene per liter finnes i alkoholforskriften.

Jf. alkoholforskriften må det sendes inn ett skjema for hvert salgssted/skjenkested. Skjema skal fylles ut av styreleder eller daglig leder i selskapet. For bedrifter som er revisjonspliktig må revisors bekreftelse på omsatt mengde alkohol i 2018 legges ved. For bedrifter som er unntatt revisjonsplikt må regnskapsførers bekreftelse legges ved.

Faktura for forventet omsatt mengde alkohol i 2019 vil bli sendt ut når omsetningsoppgaven er mottatt og godkjent. Det vil da bli gjort etterberegninger for bevillingsgebyr for 2018.

Manglende dokumentasjon eller manglende innsending av oppgave vil kunne føre til prikkbelastning, jamfør alkoholloven og alkoholforskriften.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Spørsmålstegn der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen.
    Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Knappen Send inn kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden. 

Ved behov for hjelp

Kontakt tjenesteeier - se kontaktinformasjon i skjemaets bunnlinje
Vennligst vent...

Loader