• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

 1. Dispensasjon fra pedagognormen
 2. Dispensasjon fra norskkravet
 3. Dispensasjon fra grunnbemanning
 4. Dispensasjon fra utdanningskravet

Søknad om midlertidig dispensasjon fra forskrift om pedagogisk bemanning

Barnehagelovens krav til pedagogisk bemanning i barnehager

Barnehageloven setter krav om hvor mange ansatte det må være i barnehagen og hvor mange som må ha godkjent utdanning. Dette beskrives i barnehageloven kapittel 5, om personalet.

Lovkravet er et minimumskrav. Barnehagene skal alltid vurdere barnegruppens sammensetning og behov, og tilpasse antall ansatte og pedagoger. Bemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Det er utarbeidet en forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon. Alle barnehagene må følge forskriften.

Forskrift om pedagogisk bemanning

Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Fra 1. august 2018 skal det være minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Styrerens tid til administrasjon og ledelse inngår ikke i beregningen av pedagognormen.

Fra 1. august 2018 skal det være minst én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år.

Fra 1. august 2018 stilles det krav om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder.

Søknad om midlertidig dispensasjon

Barnehagens eier kan søke om midlertidig dispensasjon fra følgende lovkrav:

 • Pedagogisk bemanning
 • Grunnbemanning
 • Norskferdigheter hos pedagogisk leder og styrer
 • Utdanningskrav hos pedagogisk leder og styrer

Det er kommunen som avgjør om det gis midlertidig dispensasjon fra lovens krav eller ikke. Hver enkelt søknad vil bli vurdert ut fra kriterier satt i barnehageloven og forskrifter.

Kommunen kan gi dispensasjon dersom særlige hensyn tilsier det. Dersom dispensasjon innvilges vil den være tidsbegrenset, og den kan vare i inntill ett år.

Dispensasjon fra lovens krav skal kun benyttes unntaksvis, ettersom lovkravene er satt til å være et minimum.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Spørsmålstegn der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen.
  Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Knappen Send inn kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden. 

Ved behov for hjelp

Kontakt tjenesteeier - se kontaktinformasjon i skjemaets bunnlinje
Vennligst vent...

Loader
Barnehagemyndigheten i Narvik kommune.
Postboks 64, 8501 Narvik
Telefon: 76 91 20 00
Org.nr:  959 469 059