• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

  1. Arrangementet
  2. Arrangement over flere dager
  3. Vedlegg

Søknad om skjenkebevilling - ambulerende/enkeltanledning

Bruk og utfylling av skjema

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.
Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Betyr obligatorisk for utfylling

Innledende informasjon

Som hovedregel må man ha skjenkebevilling (særskilt tillatelse fra kommunen) for å drikke eller servere alkohol når dette skjer utenfor det private rom.

 

Du må søke om skjenkebevilling dersom du ønsker å selge eller servere alkoholholdig drikk i forbindelse med for eksempel en festival, et lukket selskap eller ved en bestemt begivenhet. Det er ikke avgjørende om du tar betalt for drikken eller ikke. Eksempler på når du må søke om bevilling kan du lese lengre ned.

 

Det gjøres alltid en vurdering av hvert enkelt konkret tilfelle. Spørsmål om et arrangement trenger bevilling eller ikke kan besvares av bevillingsmyndigheten i Narvik kommune, telefon 76 91 20 00.

Saksbehandling

Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning og ambulerende bevilling gjøres elektronisk i dette skjemaet. Før søknaden om bevilling behandles må det betales inn et gebyr til Narvik kommune. Gebyret er knyttet til saksbehandling og vil ikke bli tilbakebetalt ved avslag. Kvittering må ligge ved søknaden.

 

Betaling gjøres til Narvik kommune, bankkonto nr. 6370.05.09046. Ambulerende bevilling koster 350 kr per dag og bevilling for en enkelt anledning koster 1000 kr per dag per arrangement.

 

Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning vil bli sendt til politiet og sosialtjenesten i kommunen for uttalelse og vandelsvurdering av ansvarlige personer. Saksbehandlingstiden er derfor estimert til minimum tre uker. For ambulerende skjenkebevillinger er saksbehandlingstiden normalt 1-2 uker.

Eksempler på når du må søke om skjenkebevilling

Det kreves alltid skjenkebevilling dersom det tas en eller annen form for betaling for servering av alkoholholdig drikk. Det kreves skjenkebevilling dersom du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område. Du må ha bevilling dersom du skal servere alkohol på et serveringssted, i lokaler som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten, forsamlingslokaler og andre felleslokaler, sted der offentlige møter, fester, utstillinger eller annet finner sted, på gate, torg, vei, park eller annen offentlig plass eller ved et allment tilgjengelig transportmiddel. For enkelte typer lokaler, steder og sammenhenger kreves som hovedregel bevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten betaling. Du må ha bevilling dersom du leier et lokale og utleier står for andre deler av arrangementet, for eksempel matservering, underholdning, eller annet.

Det er unntak fra hovedregelen om bevillingsplikt ved offentlige lokaler dersom eier, leier, driver eller ansatt disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap. Unntaket gjelder bare når det ikke tas betalt for alkoholholdig drikke. Eksempler på dette er ved bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer.

Bevilling for en enkelt anledning

Skjenkebevilling for en enkelt anledning må knyttes opp til et arrangement som har tydelig avgrensning for når begynner og når den opphører. Arrangementet kan både være åpent for allmennheten (offentlig) eller det kan være for en lukket gruppe mennesker.

Åpne arrangementer er f.eks. konserter og festivaler. Lukkede arrangementer er f.eks. firmafester, kurs med påmelding, medlemsmøter, osv.

For offentlige arrangementer stilles det krav om styrer og stedfortreder som innehar kunnskapsprøve i alkoholloven. Dette kravet gjelder ikke for lukkede arrangementer.

Ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende bevillinger gis for en enkelt anledning. Denne type bevilling er ikke knyttet opp til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare for skjenking i sluttede selskaper. Denne type bevilling gis ofte til bruk i selskapslokaler og er tenkt brukt ved f.eks. bryllup, jubileum og lignende arrangementer.

Bevilling kreves ikke normalt ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskape eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

For enkelte typer lokaler, steder og sammenhenger kreves som hovedregel bevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten vederlag. På slike steder er det også forbudt å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med en gitt skjenkebevilling.

Ambulerende skjenkebevilling kan ikke brukes når gjestene er invitert via annonser, plakater, Facebook, eller andre sosiale medier. Det er ikke tilstrekkelig at man står på en liste eller har kjøpt billett. Vanlige medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet selskap.

For arrangementer som ikke oppfyller de vilkår som gjelder for ambulerende bevilling, må det søkes om bevilling for en enkelt anledning.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Spørsmålstegn der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen.
    Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Knappen Send inn kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden. 

Ved behov for hjelp

Kontakt tjenesteeier - se kontaktinformasjon i skjemaets bunnlinje
Vennligst vent...

Loader

Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik
Spørsmål rettes til Saksbehandler alkohol- og serveringsbevillinger, 
Narvik kommune, Enhet Fag og forvaltning,
tlf. 76 91 20 46/76 91 20 00
Epost: postmottak@narvik.kommune.no