• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

 1. Samboer/ektefelles inntekt

Søknad om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid - moderasjonsordninger for foreldrebetaling i barnehage

Informasjon om søknad om moderasjon i foreldrebetaling barnehage
Makspris for en barnehageplass er fra 1. januar 2018 kr 2 910 per måned, og totalt 32 010 per år. Det betales for 11 måneder i året, hvor juli er betalingsfri.

Familier og husholdninger som har en samlet brutto inntekt under kr 533 500 (fra 01.08.18) har rett til å få redusert foreldrebetaling for barnehageplass. Dersom barnet er mellom 3 og 5 år har det rett til å få 20 timer gratis kjernetid per uke. For å få redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt må det søkes i dette skjema.

Regelverket
Ordningene er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Målet er å ha en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, og legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt. Ordningen gjelder uavhengig av om barnet går i kommunal eller ikke-kommunal barnehage, og det er kommunen som er ansvarlig for at ordningene ivaretas.

Som inntekt regnes husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Har barnet delt bosted skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.

Søknad
Foreldre som mener de har krav på redusert foreldrebetaling må søke om det til Narvik kommune via dette skjemaet. Søknaden vil bli behandlet når kommunen har mottat gyldig dokumentasjon på husholdningens inntekt. Vedlegg kan enten sendes elektronisk ved å laste opp i dette skjemaet, eller det kan sendes per post til Narvik kommune.

Søknadsfrist
Det kan søkes gjennom hele året. For å være sikret redusert foreldrebetaling fra oppstart av nytt barnehageår må det søkes før 1. juni.

Søknad og vedtak gjelder for ett barnehageår. Det må derfor søkes på nytt ved nytt barnehageår.

Vedlegg
Søknaden må inneholde dokumentasjon på familiens inntekt, og dette dokumenteres i form av skattemelding fra foregående år. Denne vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter.

Dersom siste års skattemelding ikke kan fremlegges, eller at familien/husholdningen har skattepliktig inntekt som ikke framkommer av denne, må det leveres annen dokumentasjon på inntekt.

Annen dokumentasjon kan også fremlegges dersom familien/husholdningen har hatt vesentlig og varig endring i sin inntekt. Eksempler på annen dokumentasjon er

 • Kopi av siste måneds lønnsslipp
 • Kopi av siste utbetaling fra NAV
 • Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer
 • Dokumentasjon på ulønnet permisjon
 • For selvstendig næringsdrivende:
  Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt (både personinntekt og næringsinntekt)
 • For hjemmeværende:
  Skriv "hjemmeværende" i rubrikk for inntektsgrunnlag.
 • For studenter:
  Kopi av studentbevis eller bekreftelse fra skolen og skoleplass. Dokumentasjon på overgangsstønad.
 • For flyktninger:
  Kopi av siste utbetaling av introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad. Dersom stønad til flyktninger er eneste inntekt må det leveres bekreftelse på dette fra NAV/flyktningetjenesten.
 • For sosialhjelpsmottakere:
  Dersom sosialhjelp er eneste inntekt må det leveres bekreftelse på dette fra NAV

Du er pliktig til å legge fram gyldig dokumentasjon til søknaden.

Vedtak og klage
Kommunen vil behandle søknaden og sende vedtak til foresatte, med kopi til barnehagen. Foresatte kan klage på vedtak, og klagefristen er tre uker etter at vedtak er mottatt.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Spørsmålstegn der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen.
  Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Knappen Send inn kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden. 

Ved behov for hjelp

Kontakt tjenesteeier - se kontaktinformasjon i skjemaets bunnlinje
Vennligst vent...

Loader

Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik
Spørsmål rettes til Barnehagemyndigheten i Narvik kommune, Enhet Fag og forvaltning, tlf. 76 91 23 01/ 76 91 23 21  Epost: postmottak@narvik.kommune.no