Suksessen Guttas Campus starter opp

Guttas Campus er en to ukers intensiv læringscamp for 15-16 år gamle gutter som opplever skolen som utfordrende, og som ønsker å styrke seg faglig og sosialt før de begynner på videregående skole.

 

Guttene får ett års oppfølging av personlige mentorer etter campen, og konseptet har hatt stor suksess på Vestlandet og i Oslo siden etableringen i 2017. 

Det er fortsatt plass til flere deltakere, og søknadsfristen er 31. mars. Du søker plass direkte hos Guttas Campus:

Guttas Campus

Nå sikrer Sparebanken Narvik at tilbudet etableres lokalt når Guttas Campus kommer til Nord-Norge for første gang sommeren 2022, ved å kjøpe inntil 10 plasser til 500.000 kroner:

- Vi er glade for å kunne realisere et tiltak som bidrar til sosial bærekraft og samfunnsutvikling lokalt. Vi vet at det er utfordrende for ungdommen i dag, og Guttas Campus har et veldig flott og gjennomtenkt opplegg med viktige verdier - verdier som skal styrke guttenes forutsetninger for å mestre livet, sier adm. direktør i Sparebanken Narvik Elling Berntsen.

Ordfører Rune Edvardsen er fornøyd med at tilbudet endelig etableres i Narvik:

- Jeg er veldig glad for at vi får opp dette tilbudet også hos oss. Jeg og ordføreren i Harstad har hatt dialog om Guttas Campus allerede for et par år siden. Nå gjør Sparebanken Narvik det mulig. Dette er et viktig tilbud, og jeg håper det slår an også hos oss, slik det har gjort andre steder, sier Rune Edvardsen.

Statistikk viser at 22 prosent av ungdommen faller ut av videregående skole hvert år, og det er flere gutter enn jenter som dropper ut. Det koster samfunnet 15,9 millioner kroner per ungdom som faller utenfor og ikke blir en del av arbeidslivet. Målet er å støtte guttenes faglige og sosiale utvikling, slik at de kan gjennomføre videregående og forebygge at guttene faller utenfor.

- Tiltaket bidrar også til økt kunnskap og utdanning for lærere og mentorer som blir rekruttert lokalt for å jobbe med guttene. Konseptet har et langsiktig perspektiv og ringvirkninger som kommer lokalsamfunnet til gode, og det er viktig for bolyst og bli- lyst for de som etablerer seg her, sier Elling Berntsen.

Guttas Campus har rekruttert en lærer fra Narvik ungdomsskole, Ann-Helen H. Sedolfsen, og lærer Thomas Holmstrøm på Narvik Videregående skole.