Narvik kommune mottar engangsstøtte fra EU til WiFi

7. desember annonserte EU hvem som ble vinnere av en sjekk på EUR 15000!

Dette var en «først til mølla» konkurranse blant alle kommuner innen EU, og initiativet ble først annonsert høsten 2017. I mai 2018 arrangerte EU en konkurransepreget søknadsprosess der kommuner som var interessert i å søke kunne registrere seg, der selve innsendingen av søknad var knyttet til et bestemt klokkeslett og dato. Konkurransen ble av EU markedsført under begrepet WiFi4EU.

Dessverre viste det seg at EU’s systemer ikke kunne håndtere den store mengden av trafikk på sine servere som oppsto da de fleste av Europa’s kommuner i mai sendte inn sin søknad samtidig –med den effekten at datasystemene deres krasjet.

Dette medførte at man måtte arrangere ny konkurranse denne høsten der også Narvik kommune var klar til å delta på nytt.

Nøyaktig klokken 13:00 7. november 2018 var det igjen mulig å sende inn ny søknad, og blant de 2800 kommunene i EU som hadde vunnet fram til å motta en «voucher» på EUR 15000 er altså Narvik.

Disse midlene er øremerket til utbygging av WiFi som skal være gratis å benytte -i områder der det i dag ikke eksisterer et slikt tilbud og «der folk ferdes».

Vi setter stor pris på å være blant de 34 Norske kommunene som mottar denne sjekken og skal selvfølgelig anvende disse midlene i henhold til EU’s målsetting.

Med vennlig hilsen
Narvik kommune

Per Jakobsen
Enhetsleder IT Drift og Utvikling