Brannstasjonen er ferdig, nå forberedes innflytting

Denne uken overtok Narvik kommune den nye brannstasjonen fra totalentreprenør Kubera. Nå forbereder Ofoten Brann seg på flytteprosess.

Narvik kommune har bygd ny brannstasjon for Ofoten Brann IKS. Den nye brannstasjonen er hovedkontoret for Ofoten Brann, og inneholder administrasjon for brann- og redningstjenester, forebyggende avdeling og feierenheten.

Brannstasjonen er døgnbemannet med en operativ avdeling. Stasjonen består av en vognhall med 8 haller, vaskehall, verksted, røykdykkeravdeling, garderober, trimrom og gymsal i tillegg til en administrasjonsdel.

Brannstasjonen har også en egen feieravdeling med felles administrasjon og verksted.

I forbindelse med brannstasjonen er det etablert et øvingsområde på ca. 570 m2 for brann- og redningsøvelser.

Samtidig som brannstasjonen har blitt bygd har det blitt opparbeidet nytt fortau i Teknologiveien og Ornesveien, veikryssene ved ED6/Teknologiveien er oppgradert, og E6 Kirkegårdsveien er oppgradert.

Totalentreprenør er Kubera, og den nye brannstasjonen har et samlet areal på 3757 kvadratmeter, og en kostnadsramme på 148 millioner kroner. Det er i tillegg brukt 10 millioner kroner på oppgradering av vei i forbindelse med byggingen av ny brannstasjon.