Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september.

Kort fortalt

  • Mandag 11. september 2023 er det valg til kommunestyrer og fylkesting i Norge.
  • I Narvik kommune vil det også være åpent i noen valglokaler søndag 10. september. 
  • Det er mulig å forhåndsstemme i hele landet fra 10. august. 

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, og kulturtiltak.

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ. Fylkestinget tar beslutninger om blant annet videregående opplæring, fylkesveier med tilhørende fergestrekninger, lokal kollektivtransport og kulturtiltak.  

Når du stemmer, er du med og bestemmer hvem som skal representere deg og dine interesser i kommunestyret.

For mer informasjon om valg, se Valgdirektoratets side valg.no

Her finner du informasjon om valg på flere språk