Hvem kan stemme?

Kort fortalt

 • Det er flere som har stemmerett ved et kommunestyre- og fylkestingsvalg enn ved et stortingsvalg. 
 • Personer som ikke er norske statsborgere har stemmerett, hvis de har vært registrert i folkeregisteret de tre siste årene før valgdagen. 
 • Les flere detaljer i teksten nedenfor. 

Hvem kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget?

 • Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av 2023, og som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge. 
  • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand trenger ikke være folkeregistrert som bosatt i Norge.
 • Personer som ikke er norske statsborgere, dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. 
 • Nordiske statsborgere (Sverige, Island, Danmark, Finland) som er blitt ført i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret. 
 • Alle velgere må fylle 18 år innen utgangen av 2023.
 • Velgeren må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.
 • Velgeren kan ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Mer informasjon finnes på valgdirektoratets nettside