Politikk i Narvik kommune

Politisk ledelse

Bystyret er Narvik kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 41 folkevalgte representanter, og i denne perioden er 8 politiske partier representert. Narvik kommune styres etter formannskapsmodellen.  Dette er hovedmodell i kommuneloven og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon i bystyret. 

Bystyrets møter avholdes normalt en gang i måneden i  bystyresalen i Narvik rådhus. Bystyret ledes av ordfører
Rune Edvardsen fra Arbeiderpartiet for valgperioden 2015 - 2019.

Oversikt over bystyrets representanter og vararepresentanter med kontaktinformasjon finner du i menyvalget Bystyret.

Formannskapets og komiteens representanter og vararepresentanter finner du i menyvalget Formannskap - Komiteer.

Møteplan for bystyre, formannskap og bystyrets komiteer

Møteplan for inneværende kvartal finner du i menyen til venstre, klikk på møtet (rød rute) for å se saksliste og saksdokumenter. Klikk Forrige kvartal for å se tidligere møter/saker.
Ved å klikke på den røde ruten for det aktuelle møtet, får du opp sakslisten. Du kan gå inn i hver enkelt sak og finne alle dokumenter (Gå til Sak), eller du kan laste ned saksframlegget til møtet (Last ned). Så snart møteprotokollen er klar, vil du også finne det politiske vedtaket nederst under innstillingen/saksframlegget i hvert enkelt saksframlegg.

Du finner også møteplan for hele året (pdf) for bystyret, formannskapet og bystyrets faste komiteer/utvalg.

Slik bruker du søk
Oppgi søkeord og søk i artikler, filer og dokumenter som er publisert.
Du kan sortere søket  (relevans, dato, alfabetisk) og begrense tidsrom søket skal gjelde for.

Søk etter politikere og ansatte: Bruk Ansattsøk.

Flere søkemuligheter finner du under Innsyn. Her kan du også søke i Postliste, søke i Arkivsaker og søke etter bestemte dokumenter i Søk etter journalpost. 
Har du behov for hjelp med søk etter politiske saksdokumenter/saker? Kontakt Servicetorget på tlf. 76 91 20 43.