Komiteenes ledere og nestledere 2015 - 2019

Narvik formannskap

Ordfører Rune Edvardsen, tlf. 908 92 666,
rune.edvardsen@narvik.kommune.no

Varaordfører Geir-Ketil Hansen, tlf. 971 58 295,
 geir.ketil.hansen@narvik.kommune.no

Kontrollutvalg

Leder Morten Remman, tlf. 958 16 410,
remmis@online.no

Nestleder Anbalagan Ratnasingam, tlf. 915 78 159,
anbu.rat@gmail.com

Komite for plan og næring

Leder Bror Martin Hanssen, tlf. 924 32 977,
bm-ha@online.no

Nestleder Kjell M. Øymo, tlf. 918 28 868,
kjell@advokat-oymo.no

Komite for omsorg, oppvekst og kultur

Leder Mona Nilsen, tlf.  976 50 452, 
mona.nilsen@narvik.kommune.no

Nestleder Vegard Jæger, tlf. 958 99 953,
vegard.jager@narvik.kommune.no

Ledere og nestledere i bystyrets komiteer
 
Ledere og nestledere i bystyrets komiteer 2015-2019 - Klikk for stort bilde
Ordfører Rune Edvardsen, komiteenes ledere Morten Remman, Bror Martin Hanssen og Mona Nilsen.
Varaordfører Geir-Ketil Hansen, komiteenes nestledere Anbalagan Ratnasingam, Kjell M. Øymo og Vegard Jæger. Foto: Kristoffer Klem Bergersen, Fremover.