Forhåndsstemmegivning - Valg 2017

I Narvik rådhus Kongens gate 45, 1. etasje, kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 08:30 og
kl. 15:15 fra 10. august og til og med 8. september 2017. I tiden 4. - 8. september kan du forhåndsstemme mellom kl. 08:30 og kl. 16:30. I tillegg er det mulighet for å stemme lørdag 2. september mellom kl.10:00 -14:00.

Det er også anledning å avgi forhåndsstemme i Bjerkvik på Ellas Minne 4. september fra kl.16:00-19:00.

Ved UIT Narvik er det forhåndsstemmegivning 30. august fra kl. 09:00 -12:00.

For å være på den sikre siden anbefales du å forhåndsstemme senest fredag 11. september før 12:00, slik at din stemme kan bli bli postsendt fredag.
 
Alle forhåndsstemmer sendes som A-post. Forhåndsstemmer mottatt etter kl.12:00 fredag 11. september vil bli levert til Posten Norge lørdag morgen.

Merk at velgeren selv er ansvarlig for å avlegge sin stemme så tidlig at den når fram til hjemkommunen.

STEMME HJEMME

Se også informasjon til velgere som har behov for å stemme hjemme

HUSK LEGITIMASJON NÅR DU SKAL STEMME! 

Du må ha gyldig legitimasjon med bilde for å få avlegge forhåndsstemme.

VALGKORT

Ta gjerne med valgkortet, selv om dette ikke er noe krav for å få stemme.

Flere valgkort er sendt i retur til kommunen.

Det er nylig blitt sendt ut valgkort fra Valgdirektoratet, foran høstens Stortings- og sametingsvalg.
Valgkortene er basert på adresser i Folkeregistret.

Dersom adressene ikke stemmer, blir valgkortene sendt i retur til kommunen. Narvik kommune har derfor nå mottatt flere valgkort.
Valgkortene kan hentes på rådhuset i servicetorget.

Det er viktig å påpeke at man ikke trenger valgkort for å stemme. Det eneste man trenger er gyldig legitimasjon med bilde.

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. I Narvik kommune er det også valgdag søndag.

Valgsekretariatet

Har du ikke mottatt valgkort? Velgere kan stemme uten valgkort , vi viser til  informasjon om valget på valg.no og valglokaler.no.

Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 12. september kl. 17.00.

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august ta kontakt med din hjemkommune.

For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt i oversikten under.

Spesielt for sametingsvalget

Velgere som ønsker å stemme ved sametingsvalget, må være oppmerksom på at bare er noen kommuner hvor du kan stemme på valgdagen. Velgere i alle andre kommuner må forhåndsstemme. Stemmen din skal da sendes til en annen kommune for opptelling. Derfor bør du avgi forhåndsstemme i god tid. Liste over hvilke kommuner som har valgting, finner du på sametinget.no/valg. Forhåndsstemme til sametingsvalget kan du avgi på samme sted som forhåndsstemme til stortingsvalget. Husk legitimasjon og ta helst med deg det tilsendte valgkortet for sametingsvalget.

Ved UIT Narvik er det forhåndsstemmegivning 30. august fra kl. 09:00 -12:00.

FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK PÅ INSTITUSJONENE

Det avholdes forhåndsstemmegiving på følgende helse- og sosialinstitusjoner:

Furumoen sykehjem 
Mandag 28. august fra kl. 10:00-11:00

Ankenes bo og servicesenter
Tirsdag 29. august fra kl. 11:00-12:00

Oscarsborg bo og servicesenter
Torsdag 31. august fra kl. 10:00-11:00

Ellas Minne
Mandag 04. september fra  kl. 0900-1130

Villa solborg
Tirsdag 5. september fra  kl. 10:00-11:00

Alleen borettslag, Alleen 6
Tirsdag 5. september fra  kl. 12:00-13:00

Narvik Sykehus/UNN Narvik
Torsdag 7. september fra kl. 10:00

Narvik REO, pasientrom
Torsdag 7. september fra kl. 1200

Nordlandsklinikken, Buveien 75
Onsdag 6. september fra kl. 09.30-10.30

Senter for psykisk helse Ofoten (OPS)
Onsdag 6. september fra kl. 11:30 -12:30

På helse- og sosialinstitusjonene gis beboere/pasienter som ikke kan benytte valgavlukket anledning til å stemme på  rommet.   

Se også informasjon til velgere som har behov for å stemme hjemme

Publisert 22.08.2017
Valg 2017

Valg og gjennomføring

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS