Ordfører og varaordfører

Ordfører Rune Edvardsen  - Klikk for stort bildeOrdfører Rune Edvardsen

Ordfører Rune Edvardsen 


Rune Edvardsen representerer Arbeiderpartiet  og er Narvik kommunes ordfører i perioden 2015-2019.
Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i formannskap og bystyre. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett som valgt medlem.
Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på kommunens vegne så fremt ikke myndigheten er delegert til andre.

Leder for bystyret
Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte og den øverste ansvarlige for bystyret.
Ordførerens viktigste oppgaver er å lede bystyremøtene, ivareta
ansvaret for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordfører er kommunens fremste offentlige representant.

Henvendelser til ordføreren sendes på e-post til ordforer@narvik.kommune.no

Kontaktinformasjon
Telefon: 76 91 21 30
Telefaks: 76 91 21 31
Mobil: 908 92 666
E-post: ordforer@narvik.kommune.no
 

 

Varaordfører Geir-Ketil Hansen

Varaordfører Geir-Ketil Hansen - Klikk for stort bildeVaraordfører Geir-Ketil Hansen

Geir-Ketil Hansen representerer SV og er Narvik kommunes varaordfører.
Varaordfører rykker opp som ordfører dersom ordfører midlertidig trer ut av sitt verv.

Ordføreren kan ellers be varaordføreren utføre oppdrag på sine vegne.

Henvendelser til varaordføreren kan gjøres på e-post til:

 
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS