Velkommen til Narvik kommunes webkart!

.

   

Enkelt kart


Informasjon om
eiendommer, planer og
byggesak

 

 

 

   

Avansert kart


Kart med mange
verktøy som inkluderer
alle kartlag

 

 

Første gang kartløsningen startes gis det mulighet for automatisk nedlastning av Adobe SVG Viewer.  
Dette gir bedre grafikk, flere funksjoner og målriktige utskrifter.

.
Avansert kart:  
For best ytelse anbefales pr i dag
Internett Explorer 9.    
Brukerveiledning for avansert kart

                                 
Du må bruke "Vektorkart" for å få tilgang til alle kartfunksjoner.      

En avansert kartløsning med oppdaterte data og mange nyttige funksjoner. Her er det gode søkemuligheter, du kan gjøre utvalg på data, skrive ut, måle avstander, tegne på kartet, m.m.   

Her finner du Kommunens egne data daglig oppdatert.

 • Matrikkeldata (eiendomsgrenser, adresser, tiltak og bygninger)
 • Plandata m/bestemmelser
   

Via WMS-tjenester i kartløsningen finner du også temadata fra andre offentlig etater her, slik at du kan sammenstille de med kommunens data. Blant annet finner du data fra:

 • Statens kartverk
 • Riksantikvaren
 • Direktoratet For Naturforvaltning
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Norges vassdrags og energidirektorat
 • Statens Forurensningstilsyn
 • Skog og landskap

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Areal- og samfunnsutvikling
Narvik rådhus,
Kongens gt. 45,
Narvik 8514

MERK:
Timebestilling for veiledning


Besøkstid  kl. 1000 - 1400
mandag til fredag

 

Postadresse
Narvik kommune
Postboks 64
8501 Narvik

E-post
postmottak@narvik.kommune.no

Telefon: 76 91  35 00
Telefaks: 76 91 35 01

NB: Ikke send sensitiv
informasjon i e-post

Oversikt ansatte
Plan og byggesak

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS