Om byen og kommunen

Byen under fjellet - Klikk for stort bildeByen under fjellet

Narvik er langt mer enn vakker natur. Som det første industrisamfunnet i Nord-Norge vokste byen fram i takt med byggingen av Ofotbanen.

Kommunen har i dag (juli 2015) 18 850 innbyggere.

Kommunen er i utstrekning 2023 m2 og ligger lengst nord i Nordland. I sør og øst grenser Narvik mot Sverige, i vest mot Ballangen og Evenes og i nord mot kommunene Skånland, Gratangen og Bardu i Troms fylke.

Et område på nordsiden av Ofotfjorden hvor naturreservatet Veggen ligger ble overført til Evenes kommune i 2001.

Kart Narvik - Klikk for stort bilde

Narvik fikk status som kjøpstad i 1902. Med statusen fulgte utvidet selvstyre - rettslig og forvaltningsmessig - i forhold til landområdene omkring. Bare borgere av en kjøpstad hadde rett til å drive næringsvirksomhet innen handel og håndverk. I 1952 fikk alle kjøpsteder og ladesteder i Norge sin bystatus.

Narvik har fra 1902 vært den viktigste havnen for utskiping av jernmalm fra LKABs gruver i Kiruna. Transporten på Ofotbanen er i dag i kraftig vekst, både innenfor malmtransport og annen godstransport. Narvik er den viktigste utskipningshavnen av mineralressurser i Norge og Skandinavia. 
Ofotbanen er også viktig for byens og regionens reiseliv. 

Med havn, jernbane, europaveiene og flyplassene er Narvik et knutepunkt for kommunikasjon og transport.
Byen vår er et handelssentrum og en skoleby.

Med sin beliggenhet mellom fjord og fjell har Narvik fantastiske muligheter for friluftsliv. 
Narvikfjellet tilbyr alpinbakker og nedfarter i verdensklasse og er en av landets vakrest beliggende alpinbakker.

Et rikt og variert kulturliv preger kommunen og region. 

Om navnet Narvik: 
Kommunenavnet har sitt opphav i det gamle gårdsnavnet Narvik. Narvik var i 1890 navnet på en gård. “Nardvik” / ”Norvik”. Navnet er muligens utledet fra det gammelnorske “nor” – smalt sund.

Om kommunevåpenet
Narviks kommunevåpen er et opprett anker i gull på rød bunn. Det er offisielt godkjent
ved Kongelig resolusjon 1. juni 1951. Ankeret symboliserer at Narvik er en betydelig havneby.

Om byens historie:
Byen vokste opp omkring havna for utskipning av jernmalmen fra Kiruna i Sverige da et britisk-svensk selskap i 1883 begynte å bygge Ofotbanen. Dette selskapet gikk etter få år konkurs, og det var et norsk-svensk samarbeid som i hovedsak bygget og fullførte jernbanen fra gruvene i Kiruna til den isfrie havna i Narvik. Malmeksporten startet i 1903, og byens hovednæring var i lang tid transport, lagring og transittutskipning av jernmalm fra Luossavaara-Kiirunavaara (LKAB)s gruver i Kiruna.

Den isfrie havna og malmtransporten gjorde Narvik til et viktig strategisk mål både på tysk og alliert side ved utbruddet av 2. verdenskrig. Panserskipene Eidsvoll og Norge ble senket utenfor Narvik da tyske jagere gikk til angrep 9. april 1940 og flere hundre norske soldater mistet livet. De påfølgende dagene ble mange tyske jagerskip senket. Allierte styrker ledet av general Carl Gustav Fleischer kjempet våren 1940 harde kamper i Narvik og de omkringliggende fjellene - og gjenerobret byen den 28. mai 1940. Tross den allierte framgangen ved Narvik kapitulerte de norske styrkene i Norge kort tid etter.
Krigshendelsene under 2. verdenskrig i Narvik og regionen formidles i dag av forsknings-, dokumentasjons- og formidlingsinstitusjon Narviksenteret og Røde Kors Krigsmuseum.

Om samferdsel:

Narvik har gode kommunikasjoner. Jernmalmtransporten på Ofotbanen er i dag i kraftig vekst, og med bakgrunn i det store utskipningsvolumet av jernmalm arbeides det med at dobbeltspor på Ofotbanen skal prioriteres i Nasjonal transportplan kommende periode 2018-2017.

E 6 går gjennom kommunen. I 2017 skal den nye Hålogalandsbrua over Rombaken stå ferdig. E 10 til Sverige tar av fra E 6 ved Nygård i Rombaken og følger Ofotbanen på svensk side. Bjerkvik er et knutepunkt for E 6 nordover og E 10 vestover til Harstad/Narvik lufthavn Evenes  og videre mot Harstad, Vesterålen og Lofoten.  

Fra Narvik lufthavn (Framneslia) går det fly til Bodø. Den lokale flyplassen skal etter planen legges ned når den nye Hålogalandsbrua mellom Narvik og Øyjord står ferdig i 2017. 

Om næringslivet i dag:

LKABs havn i Narvik har i dag kapasitet for utskiping av 20 millioner tonn malm per år.
Med Narvik havns strategiske beliggenhet og gode infrastruktur ligger forholdene også til rette for alle typer containerbasert last. Godstogrutene Arctic Rail Express og North Rail Express er viktige godstogruter fra Oslo til Narvik via Sverige. Ofotbanen er også viktig for byens og regionens reiseliv. 

Byen vår er en skoleby og handelssenter for Narvikregionen og hele Ofoten. Narvik videregående skole tilbyr utdanning innenfor de aller fleste programområdene. Høgskolen i Narvik er den teknologiske høgskolen i Nord-Norge og en motor i utviklinga av byen som teknologisenter i landsdelen. I september 2015 feiret skolen 60 år med ingeniørutdanning og 25 år med sivilingeniørutdanning.

En ny bydel, Malmporten Handelspark/Trekanten, er utviklet og bygd ut av Narvik kommunes eiendomsselskap Narvikgården. Handelsparkens 2. utbyggingstrinn er i dag under planlegging.

Kommunen vår har et allsidig næringsliv, særlig innenfor de tjenesteytende næringer, men også med noe industri. Det satses på å videreutvikle Narviks posisjon som teknologi- og kommunikasjonssenter i Nord-Norge. Viktigste bransjer er handel, logistikk, varedistribusjon, verkstedindustri og næringsmiddelindustri. Viktige bedrifter er blant annet LKAB Norge AS, Rema Distribusjon Norge AS Narvik, Kuraas AS, Nordkraft AS, Haalogaland Ressursselskap IKS og NB Engros AS.

Narvik har flere kraftverk med samlet årsproduksjon ca. 1697 GWh hvorav 3/4 i Skjoma.
I kommunen drives også jordbruk med vekt på melkeproduksjon og potet- og grønnsakdyrking; Narvik har størst potetareal av kommunene i Nord-Norge.

I Narvik utkommer dagsavisen Fremover. Avisen I Narvik utkommer hver 14. dag.

Om kulturlivet:
I Narvikfjellet er det mulig å stå på ski fra over 1000 moh. til nesten havnivå. Anlegget er kåret til Norges og Skandinavias beste off piste. I Narvikfjellet går gondolbanen opp til Fagernesfjellet rett ovenfor byens sentrum. I tillegg til anlegget i Narvikfjellet bidrar Ankenes Alpinanlegg også til et flott alpintilbud.
Narvik har enestående, flotte turmuligheter og tilretteleggingen for friluftslivet er godt ivaretatt av blant annet Narvik og omegn Turistforening, Narvik og Omegn Jeger og fiskerforbund og Midtre Hålogaland Friluftsråd.


Hver vinter i mars arrangeres Vinterfestuka som er en av festivalene i Nord-Norge som har størst deltakelse og engasjement. Bak 
Vinterfestuka i Narvik står en ideell stiftelse som arbeider med kultur og arrangementer gjennom hele året.
Narvik kulturhus er arena for et variert programtilbud innenfor teater- dans, musikk- og billedkunst. Kinoen som drives av Aurora kino IKS tilbyr film i 2 saler. Narvik kulturskole feiret i november 2013 sitt 60-års jubileum og er landets eldste kulturskole. Lag og foreninger innenfor hele spekteret av kultur, idrett og friluftsliv gir et bredt og godt aktivitetstilbud. Frivillige organisasjoner er viktige bidragsytere også hva gjelder sosialt nettverk, aktivitet og trivsel i hverdagen for barn, unge og eldre i byen vår. Narvik frivillighetssentral er en samarbeidspart. Narvik er vertskommune for Musikk i Nordland. Museum Nord Narvik (Ofoten Museum)formidler jernbanens, malmtransportens og byens historie.

Narvik har flere kirker, blant annet Narvik kirke (bygd i 1925 i naturstein), Fredskapellet i Narvik som ble reist 1957 på det stedet hvor det stod et kapell som ble ødelagt under krigshandlingene 1940 og med altertavle av Axel Revold, også Bjerkvik kirke (bygd i 1955) har altertavle malt av Axel Revold. 
Sjømannskirken i Narvik drives som kultur- og velferdssenter av Stiftelsen Sjømannskirken Internasjonalt Kultur og velferdssenter.
 

Publisert av Tina Bøhler Seines. Sist endret 28.06.2016
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook

Login for redigering