Kontakt oss

Telefon - Klikk for stort bilde Du kan kontakte oss pr. telefon, sende brev pr post, bruke e-post eller benytte elektronisk skjema for å henvende deg til Narvik kommune.

Henvend deg gjerne til Servicetorget i midlertidig rådhus i Havnegata 2, 2. etasje hvis du trenger veiledning.

Sentralbord: Tlf. 76 91 20 00
 

.
Ringe direkte:  Se oversikt over enheter/avdelinger og ansattes telefonnummer
   Søk etter ansatt
   

 

 

 

Skriftlige henvendelser kommer til postmottaket i Narvik kommune, som videreformidler den samme dag til rette enhet i kommunen. Det er den enkelte enhetsleder som fordeler posten i sin enhet, dette gjøres daglig.
Slik henvender du deg skriftlig:

 

Brev:   Narvik kommune, enhet/tjenestested,
postboks 64, 8501 Narvik
Faktura:   Skal du sende oss en faktura pr. post? Merk fakturaadressen vår:
Narvik kommune, Fakturamottak, postboks 8993, 7439 Trondheim
     
E-faktura:     Narvik kommune ønsker å motta elektronisk faktura
Informasjon om Narvik kommunes fakturaadresse 
     
E-post:   postmottak@narvik.kommune.no
Skjema:   Generell henvendelse - Kontakt oss i dialog- og søknadssenter
    Høringsuttalelse i dialog- og søknadssenter
Søknadsskjema:   Finn skjema i søknadssenter
     
Sende fil:   Store filer (over 10 Mb) sender du oss i Filopplasting til Narvik kommune

  
Vær særlig oppmerksom på at du ikke må sende oss sensitiv personinformasjon eller informasjon som er taushetsbelagt pr. e-post. 

Sensitive personopplysninger
Som sensitive personopplysninger regnes iht. Personopplysningslovens § 2-8
opplysninger om
a) en persons rasemessige eller etniske bakgrunn, eller personens politiske, filosofiske eller religiøse oppfatning,
b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,
c) helseforhold,
d) seksuelle forhold,
e) medlemskap i fagforeninger. Bestemmelser om taushetsplikt i lovverket

I offentlighetsloven er det gitt uttrykkelig bestemmelse om at opplysninger som er taushetsbelagte etter andre lover, skal være unntatt fra offentlighet (§ 13). I forvaltningsloven er taushetspliktbestemmelsene samlet i en egen paragraf om dette (§ 13), samt i Forskrift nr.1456 av 15.12.2006 (forvaltningslovforskriften). Disse bestemmelsene gjelder også for Arkivverket.

Våre elektroniske skjema kan sendes gjennom sikker forbindelse direkte til vårt postmottak.
Alle opplysninger som da overføres mellom din datamaskin og vår server foregår over sikker kryptert linje (SSL). Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene.
Når du skal sende inn et elektronisk skjema til Narvik kommune må du alltid først godkjenne en personvernerklæring. Dette innebærer at du godkjenner at personvernet er ivaretatt.  

   

Publisert av Tina Bøhler Seines. Sist endret 02.09.2016

Elektronisk faktura


Narvik kommune ønsker å motta elektronisk faktura fra alle våre leverandører. Fakturaer skal da sendes i standardformat  Elektronisk handelsformat (EHF) til følgende adresse:

Organisasjonsnummer Narvik kommune: 959 469 059
 

Faktura skal alltid tilfredsstille de til enhver tid gjeldende  lover og forskrifter.
Fakturaer til Narvik kommune skal ha vedlagt kopi av rekvisisjon eller være merket med rekvisisjonsnummer og bestillers/konterers initialer på første side (bestillingsreferanse). Disse skal oppgis ved bestilling.

Dersom det vises til vedlegg i fakturaspesifikasjon, skal disse (evt. kopi) sendes sammen med fakturaen til fakturamottaket.

Følgende kommunale foretak og interkommunale selskap omfattes også av kravet til elektronisk faktura:

  1.  Kirkelig fellesråd    Org: 976 999 851
  2.  Narvik Vann KF      Org: 986 377 395
  3.  Ofoten Brann IKS   Org: 993 194 964

 

I en overgangsperiode er det mulig å sende oss faktura som pdf-fil pr. e-post:


Merk: Det skal sendes én pdf pr. e-post.

Benytt følgende e-postadresse:

Narvik kommune:                959469059.narvik@narvik.kommune.no

Narvik kirkelige fellesråd:  976999851.narvik@narvik.kommune.no

Narvik Vann KF:                   986377395.var@narvik.kommune.no

Ofoten Brann IKS:               993194964.brann@narvik.kommune.no

 

I en overgangsperiode er det mulig å sende oss papirfaktura for scanning.


Narvik kommunes  fakturaadresse er da:

Narvik kommune
Fakturamottak
Postboks 8993
7439 Trondheim

Ansattsøk

Her kan du søke etter ansatte i kommunen. Du kan også søke etter våre frikjøpte politikere. Fyll inn fornavn, etternavn eller tittel. Velg om ønskelig sorteringskriterium. Trykk søk. Du kan så klikke "Detaljer"-lenken på den personen du ønsker mer informasjon om.

Avdelingsoversikt

Her ser du en oversikt over alle avdelingene i kommunen. Du kan se hvem som er ansatt ved de ulike avdelingene ved å klikke på avdelingsnavnet.

Servicetorget

Narvik kommunes servicetorg finner du i Havnens Hus 2. etasje.  
Åpningstid: 08:00 - 15:30 mandag til fredag, tlf. 76 91 20 00.
Servicetorget leverer tjenester rettet mot besøkende som oppsøker Narvik kommunes rådhus, innbyggere og alle andre brukere av kommunes tjenester samt internt til enhetene i kommunen. 


Sentralbord: Tlf. 76 91 20 00


Tjenester i servicetorget:

  • Sentralbord for Narvik kommune
  • Kundemottak - informasjon/veiledning.
  • Henvisning til rett tjenestested/saksbehandler.
  • Mottak av post som leveres i servicetorgets skranke 
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook

Login for redigering