Alminnelig kunngjøring av konkurranse – Rehabilitering av Narvik kino

Narvik kommune har kunngjort to konkurranser vedrørende rehabilitering av Narvik kino

1. Konkurranse om utskifting av kinostoler og innredningsmessige arbeider som totalentreprise
Kunngjort på Doffin med referanse: 2018-322121 Tilbudsfristen er 18.desember 2018
Kort beskrivelse

Konkurranse om totalentreprise for levering av nye kinostoler og ombygging av kinolokaler.
 

2. Konkurranse om rehabilitering av ventilasjonsanlegg Narvik kino som totalentreprise
Kunngjort på Doffin med referanse: 2018-320254 Tilbudsfristen er 19.desember 2018
Kort beskrivelse

I forbindelse med rehabilitering av Narvik kino skal det gjennomføres rehabilitering av ventilasjonsanlegget.

Anskaffelsen håndteres av Innkjøpsavdelingen i Narvik kommune. 

Kontaktperson: Trond Gustavson

Telefon: +47 76 91 20 00

E-post: innkjop@narvik.kommune.no

Innkjøp Narvik kommune