Orientering om vegarbeid på det offentlig kommunale vegnettet i Beisfjord


Narvik kommune ved enhet Veg og park planlegger i løpet av høsten 2018 å forsterke deler av det kommunale vegnettet i Beisfjord. Forsterkningene vil bestå av

  1. arbeid for å lede overvann vekk fra vegene

  2. forsterke med nytt bærelag på områder hvor asfalten i dag er i dårlig forfatning

  3. legge nytt slitedekke av asfalt.

Dette er planlagt på deler av Fjordveien og Gropveien. For Brenna planlegger vi å gjennomføre punkt 1 og 3.

Arbeidene planlegges utført periodevis i slutten av august og september. Det må påregnes begrenset fremkommelighet i korte perioder mens arbeidet pågår. Spørsmål kan sendes på e-post: rae@narvik.kommune.no  

På grunn av ferieavvikling vil forespørsler besvares tidligst i uke 33(13-17.8)
 

Kartet nedenfor viser de berørte vegene.

Berørt område 2018 - Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS