Veg, park og minnesmerker - Narvik kommune

Enhetens tjenestene omfatter i hovedsak forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veger og trafikkarealer, kommunale parker, lekeplasser og minnesmerker. Fylkeskommunene sørger for fylkesveier og staten for riksveiene.

Tjenesten skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Drift- og vedlikeholdsoppgavene omfatter vegoppmerking og skilting, klipping av vegetasjon, feiing og renhold, asfaltering, brøyting og strøing. 

Kontaktinformasjon for veg og park:


 

Vakttelefon vintersesongen november - april  (utenom ordinær arbeidstid)Telefon: 911 68 490

Enhetsleder:
Trond Solberg 
Telefon:
 76 91 35 54 / 41 66 67 40
E-mail: trond.solberg@narvik.kommune.no

Ingeniørstab:
Sigbjørn Normann
Telefon: 76 91 35 57 / 922 49 880
E-mail: sigbjorn.olav.normann@narvik.kommune.no

Tommy Andersen
Telefon: 76 91 35 53 / 416 11 546
E-mail: tommy.andersen@narvik.kommune.no

Driftsleder veg:
Anniken B. Iversen
Telefon: 76 91 35 56 / 907 33 177
E-mail: anniken.iversen@narvik.kommune.no

Arbeidsleder veg:
Trond Lian
Telefon: 416 20 616
E-mail: trond.lian@narvik.kommune.no

Driftsleder park:
Anita D. Ravn
Telefon: 76 91 22 97 / 976 20 752
E-mail: anita.ravn@narvik.kommune.no

Postadresse: Narvik kommune, Veg og park, Postboks 64, 8501 Narvik
Besøksadresse: 
Service torget Narvik Rådhus 1. etasje, Kongens gate 45, 8514 Narvik

Ansvars- og arbeidsoppgavene innenfor veidrift er:

 • Veiholder og -myndighet
 • Drift- og vedlikehold av det kommunale kjøre- og gangveinett
 • Drift- og vedlikehold av fortausarealer iht. politivedtekten
 • Gravemelding/Søknad om graving
 • Avkjørselssøknader
 • Dispensasjon fra bestemmelsene om byggeavstand langs offentlig kommunal vei
 • Søknad om aktivitet i offentlig kommunalt vegareal
 • Melding om skader på kommunal vei
 • Offentlige trafikkskilt
 • Tekniske planer for vei- og trafikkformål
 • Trafikksikkerhet
 • Utbygging av vei- og trafikkformål

Ansvars- og arbeidsområdene innenfor parkdrift er:

 • Forvaltning og drift av offentlige parkarealer og -anlegg
 • Forvaltning, drift og inspeksjon av offentlige lekeplasser og balløkker
 • Forvaltning og drift av Ornesvika badeplass
 • Park- og gatemøbler
 • Monumenter og minnesmerker
 • Søppel på gateplan
 • Søknader om aktivitet i offentlige parkarealer og plasser
 • Grønt kompetansesenter
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS