Grunnskoleopplæring i Narvik kommune

Narvik kommune driver  9 kommunale grunnskoler, herav 3 kombinerte skoler (1.-10. klasse),  2 ungdomsskoler og 4 barneskoler.

skole og ungdom 1

Generell skolerute for grunnskolene i Narvik kommune  2018-2019
Første skoledag høsten 2018 er mandag 20. august.

Beisfjord Skole ligger i sør-østlig retning en ca. femten minutters kjøretur fra Narvik sentrum

Ordensreglementet er felles for elever i grunnskolen i Narvik Kommune

Barn og unge i skolepliktig alder har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Selv om de fleste oppfyller plikten til opplæring som elev i offentlig grunnskole, kan eleven også velge opplæring i privat skole eller privat hjemmeundervisning.

Framnes ungdomsskole og Parken ungdomsskole er nå sammenslått til NARVIK UNGDOMSSKOLE. Leder for den nye ungdomsskolen er Åshild Amundsen.

Nordland fylkeskommune har ansvaret for skyss av elever i grunnskolen og den videregående skolen i Nordland.  Du finner utfyllende informasjon om skoleskyss  på Nordland fylkeskommunes nettside .

 Alle elever har rett til tilpasset opplæring, som betegner de tilretteleggingene det er mulig å gjøre innenfor det ordinære opplæringstilbudet.

Lekende barn - skulptur

 

Kommunedelplan for oppvekst 2012-2025 ble vedtatt i Narvik bystyres møte 22. november 2012 i bystyrets sak 99/12.

Bjerkvik skole.jpg

I Bjerkvik sentrum, nært, men likevel uberørt av E6 og E10, ligger Bjerkvik skole. Skolen er en fulldelt skole
1-10 med ca 158 elever.

 

Lese- og skrivekurs

Beskrivelse

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov. Det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.

Oppdatert

24.03.2014 09:10

Pris

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må kommunen få rimelig tid til å planlegge tilbudet. Dette innebærer at du som søker må akseptere at det kan ta en viss tid før opplæringstilbudet blir etablert.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Referanser

Barnehagen i høstsol


Skjomen skole og barnehage er kommunens eneste oppvekstsenter. Det består av en 1 avdelings barnehage og en fådelt 1. - 10. skole. Barnehagen er også SFO for skolen. Skolen og barnehagen holder til i samme bygg.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS