Klagebehandling som gjelder ilagt parkeringsgebyr eller tilleggsavgift

Som eier eller bilfører har du rett til å klage på gebyr, tilleggsavgift, kontrollavgift, tilleggsgebyr eller inntauing hvis du mener at ileggelsen/bota ikke er riktig. I tillegg kan du søke om ettergivelse av særlige grunner.
I parkeringsforskriften § 19 tredje ledd, andre punktum fremkommer det at en klage på tilleggsavgift eller gebyr kan imøtekommes dersom ”særlige grunner tilsier det ”.

Klage på ilagt kontrollavgift

  • Klagefrist er 3 uker etter ileggelse
  • Klagen skal behandles innen rimelig tid, aldri mer enn 3 mnd
  • Klager skal varsles dersom svar på klagen tar mer enn 1 mnd
  • Dersom det klages, og innsigelsen er å anse som reell, er kravet å regne som omstridt. Kravet kan dermed ikke sendes til inkasso før kravets rettmessighet er avgjort.

Ønsker du å klage på kontrollavgift, tilleggsavgift eller parkeringsgebyr?
Benytt Klageskjema Parkering for å klage.

Parkeringsgebyr og tilleggsavgift

  • Ileggelse av parkeringsgebyr og tilleggsavgift behandles etter Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr
  • Klagefrist er 3 uker etter ileggelse
  • Betalingsplikt gjelder selv om det klages på ileggelsen
  • Ved medhold i klagen vil innbetalt beløp tilbakeføres
  • Dersom ikke ileggelsen betales innen fristen, forhøyes avgiften/gebyret med 50 %

Bilførerens plikter

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (veitrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften). Bilføreren har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp på stedet.

Gjeldende lover og regler:

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS