Boligsoneparkering

Beboere som er registrert i folkeregisteret med adresse i boligsonen kan kjøpe boligsonekort. 
Dette behovsprøves i henhold til forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr §7

Firma med forretningsadresse i en boligsone kan tildeles boligsonekort når det foreligger særlige forhold.
Boligsonekortet gjelder for den sonen som søker bor. Boligsonereguleringen gjelder i tidsrommet
kl. 07:00-17:00 på hverdager. Den gjelder ikke på lørdager, søndager og helligdager. Boligsonekortet gjelder ikke på parkometer- og automatplasser.

Kriterier og vilkår
For å kunne søke om boligsonekort i boligsone må du oppfylle følgende kriterier:

Fast bosatte
Som søker må du være registrert i folkeregisteret med adresse i en boligsone. Kjøretøyet skal være registrert på deg i motorvognregisteret, og vognkortet skal ha ditt navn. Unntak kan innvilges om du legger frem tidfestet leie- eller leasingkontrakt fra utleie-/leasingfirma eller firmabil. Du må ha gyldig førerkort.

Midlertidig bosatte
Er du student eller pendler må du legge frem bekreftelse på husleieforhold i boligsonen. Studenter må i tillegg legge frem studentbevis/betalt semesteravgift.

Firma
Firmaet må levere søknad med dokumentasjon som viser at du har et reelt behov for boligsonekort i sonen. Firmaet ditt må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha forretningsadresse i boligsonen. Bilen må være registrert på firmaet.

Når er tillatelsen gyldig?
Du har ansvar for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig boligsonekort. Boligsonekortet er kun gyldig for det kjøretøyet det er utstedt til og for den adressen som er oppgitt i søknaden.

Misbruk
Forfalsker du boligsonekortet eller gir uriktige opplysninger, blir det meldt til politiet og kortet blir inndratt.

Om søknadsprosessen
Skal du søke om boligsonekort benytter du elektroniske skjema Beboerparkering

Vi behandler søknadene fortløpende . Når søknaden er godkjent sender vi deg link til betalingsløsning, og boligsonekortet er gyldig så snart det er betalt. Kortet knyttes til bilens kjennemerke. Dette er nytt av 01.12.2016

WayToPark App - Betal parkering i Narvik via mobilen

WayToPark

 

Parkeringskontoret - Kontaktinformasjon


Postadresse
Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik

Besøksadresse
Narvik rådhus, Kongens gate 45, servicetorget.

Parkeringskontoret tlf.:76 91 35 60 mellom kl. 10:00 - 14:00 mandag til fredag

Feil ved parkeringsautomat

Ved feil på parkeringsautomat, ring Narvik kommunes servicetorget, telefon 76 91 20 00
kl. 08:00 - 15:30 mandag til fredag.

 
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS