Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Kontoret behandler søknader om omsorgstjenester og helsetjenester. Du kan søke selv eller du kan be andre, f. eks. lege eller pårørende, gjøre dette for deg.

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester og Koordinerende enhet

Besøksadresse: Kongens gt. 45, 1. etasje.
Postadresse:
Narvik kommune, 
postboks 64, 8501 Narvik

Oppmøtetid: mandag-fredag kl. 10:00-14:00
Telefon:    76 91 35 90

Telefontiden kl. 10:00 - 14:00
E-mail: tildelingskontoret@narvik.kommune.no
eller postmottak@narvik.kommune.no 
Ikke send sensitive personopplysinger i e-post.

Enhetsleder:
Grethe Feragen

Stedsfortreder:
Mai-Britt Svartis

Ved søknad om tjenester skal du benytte søknadsskjemaet
Søknad om helse- og omsorgstjenester.

Ta kontakt med Tildelingskontoret dersom du trenger hjelp med å fylle ut søknaden.

Koordinerende enhet 
Koordinerende enhet har hovedansvaret for å koordinere kommunens helse- og omsorgstjenester. Ta kontakt med Koordinerende enhet når du trenger individuell plan for å få koordinert helse- og omsorgstjenester som du mottar fra ulike enheter eller spesialisthelsetjenester. Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuell plan for brukeren ligger hos de som tildeler tjenestene.

 

Les om Individuell plan på helsenorge.no

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS