Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Kontoret behandler søknader om omsorgstjenester og helsetjenester. Du kan søke selv eller du kan be andre, f. eks. lege eller pårørende, gjøre dette for deg.

Last ned brosjyre Har du eller noen av dine behov for helse og omsorgstjenester? (PDF, 2 MB) Tildelingskontoret

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester og Koordinerende enhet

Besøksadresse: Kongens gt. 45, 1. etasje.
Postadresse:
Narvik kommune, 
postboks 64, 8501 Narvik

Oppmøtetid: mandag-fredag kl. 10:00-14:00
Telefon:    76 91 35 90

Telefontiden kl. 10:00 - 14:00
E-mail: tildelingskontoret@narvik.kommune.no
eller postmottak@narvik.kommune.no 
Ikke send sensitive personopplysinger i e-post.

Enhetsleder:
Grethe Feragen

Stedsfortreder:
Mai-Britt Svartis

Ved søknad om tjenester skal du benytte søknadsskjemaet
Søknad om helse- og omsorgstjenester.

Ta kontakt med Tildelingskontoret dersom du trenger hjelp med å fylle ut søknaden.

Koordinerende enhet 
Koordinerende enhet har hovedansvaret for å koordinere kommunens helse- og omsorgstjenester. Ta kontakt med Koordinerende enhet når du trenger individuell plan for å få koordinert helse- og omsorgstjenester som du mottar fra ulike enheter eller spesialisthelsetjenester.

Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuell plan for brukeren ligger hos de som tildeler tjenestene.

Les om Individuell plan på helsenorge.no

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS