Omsorgstjenester - Hjemmetjenester

Kommunen har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for omsorgstjenester uten hensyn til alder eller diagnose.

Det er et mål å organisere omsorgstjenestene slik at bruker så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre. Tjenestene utformes i samråd med brukeren.
Ta kontakt med Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Hjemmesykepleie er delt inn i soner etter bydelene. Fra Nygård og nordover utføres tjenesten fra Bjerkvik omsorgsdistrikt

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Narvik REO tilbyr rehabilitering, etterbehandling, observasjon og øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Tjenesten ligger organisatorisk under Hjemmetjenesten

Narvik bystyre vedtok den 28. mars 2017 ny forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Narvik kommune.

Omsorgsdistriktet omfatter hjemmetjenesten i Bjerkvik og sykehjemmet Ellas Minne

Dagtilbud i Narvik kommune

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS