Rusomsorg

Enhet Rus og psykisk helse har tilbud til personer med behov for støttesamtaler utover ordinær oppfølging fra fastlege og oppfølgingstjenesten. Telefonen er døgnbemannet. 

I Narvik kommune drives tiltak for personer som er syke på grunn av psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet  av enhet  Rus og psykisk helse

Rus- og psykiatritjenesten i Narvik kommune har 3 boliger for alvorlig psykisk syke og/eller rusavhengige og én bolig for personer som er under rehabilitering. Boligene er bemannet 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS