Rusomsorg og psykisk helse

Enhet Rus og psykisk helse har tilbud til personer med behov for støttesamtaler utover ordinær oppfølging fra fastlege og oppfølgingstjenesten. Telefonen er døgnbemannet. 

Enheten gir oppfølgingstjenester og boligtjenester til personer som er syke på grunn av psykiske lidelser og/eller rusavhengighet. Alle nye henvendelser angående behov for tjenester skal gjøres til Tildelingskontoret i kommunen.

 

Vakttelefon:  948 70 249. 

 

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder Mette Nygård, telefon 991 17 136
Besøksadresse:  Narvik rådhus, Kongensgate. 45,
Telefon 76 91 20 00
Koordinator for
oppfølgingstjenesten 
Ellen Olsen
telefon 909 44 412.
Søknad om tjenester Tildelingskontoret, Narvik rådhus, Kongens gate 45, 1. etasje, tlf. 76 91 35 90.
Åpningstider Mandag til fredag kl. 10:00 - 14:00
Værket Værested Telefon 76 91 34 31 
Postadresse:
Narvik kommune, 8512 Narvik
E-post postmottak@narvik.komune.no

Spesialpedagogisk team gir spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn i Narvik.  

PPT-Ofoten drives som et interkommunal samarbeid mellom seks kommuner og Nordland fylkeskommune. Kommunene som er med i denne tjenesten, er Hamarøy, Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes og Tjeldsund.

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet.

I Narvik kommune drives tiltak for personer som er syke på grunn av psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet  av enhet  Rus og psykisk helse

Rus- og psykiatritjenesten i Narvik kommune har 3 boliger for alvorlig psykisk syke og/eller rusavhengige og én bolig for personer som er under rehabilitering. Boligene er bemannet 

Solplassen psykiatribolig er en kommunal bolig for personer som har alvorlige psykiske lidelser.

Sjøsiden er et botilbud for mennesker som er kommet til et veiskille i livet, og hvor de i mer eller mindre grad har tatt et steg i "riktig retning", eller en avgjørelse i livet og hvor de har et behov for bistand i dagliglivet i mer eller mindre grad.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS